Липа

cvete.eu

Липата е дърво което достига до 30 м височина с гъста корона и силно разклонено. Сребролистната липа е най-широко разпространена у нас. Различните видове липи се отглеждат като декоративни дървета. Листата са последователни, с неправилно сърцевидна форма, назъбени покрая, с дълги дръжки и прилистници в основата. Листата на дребнолистната липа отгоре са тъмнозелени, отдолу – …

Материалът Липа е публикуван за пръв път на Цвете.

Лайка

cvete.eu

Лайка расте по ливадите, поляните и пасищата, около населените места, покрай пътищата из цялата страна. Тя е едногодишно тревисто растение с изправено, високо до 50 см стъбло, силно разклонено в горната си част. Цветните кошнички са разположени на върховете на стъблените разклонения. Състоят се от 12-18 периферни бели езичести цветове и многобройни вътрешни жълти тръбести …

Материалът Лайка е публикуван за пръв път на Цвете.

Анатоли Пенев: Във Висшата лига с троянски момчета – възможно е

* „Съществуваме от две години, а от малко повече от 12 месеца сме с лиценз за участие в държавните първенства… Мисля, че за тези две години доказахме, че Троян не ражда само
 баскетболисти и биатлонисти“
Волейбол ВК „Троян Волей“
Анатоли Пенев

Тези дни осъществих контакт с главните действащи лица Троян отново да се появи на волейболната карта на България (за незапознатите напомням, че преди баскетболът да набере сила и да стане троянски спорт, в града ни волейболът бе на особена почит, но после затихна и се загуби, жив свидетел съм на този факт – бел. авт.). „Виновниците“ за волейболното възраждане днес – Калоян Кюркчиев и Анатоли…

Първа официална церемония по проекта за сепариращата и компостиращата инсталация за отпадъци

Първа официална церемония по проекта за сепариращата и компостиращата инсталация за отпадъци
На 08.07.2020 г. от 11:00 часа на местност „Троянското поле“, с. Калейца, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ и начална пресконференция по проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ – чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на Проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране; 689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци.

Проектът е насочен към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците.

Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на:

  • компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г.;
  • инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г.;
  • съпътстваща инфраструктура към инсталациите.

За осигуряване на технологичните процеси на двете инсталации ще се извърши доставка на:

  • 110 бр. съдове за събиране на зелени отпадъци;
  • 2 бр. специализирани автомобила за събиране на зелените отпадъци;
  • 1 бр. мобилен шредер, който ще се използва и от двете инсталации
  • 1 бр. челен товарач, който ще се използва от двете инсталации
  • 1 бр. електрокар, който ще се използва от инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Срокът за изпълнение на административния договор е до 16.10.2021 г.

 

Прессъобщение:

Ирена Ламбаджиева
„Ламбаджиев Стандарт“ ООД (изпълнител на мерките за публичност по проекта)

 

www.HemusNews.com