Премиерата на филма за „Дойранъ 1918“ – в Троян на 18 септември

* Проф. Пламен Павлов: Дойранската епопея дълго време в България беше пренебрегвана * Христо Калистерски: Трябваше да изминем близо 10-годишен път * Христо Йовчевски: Когато си искрен и когато нямаш користна цел * Петко Радионов: И го направихме! * Дочо Николов: Във всяко троянско село има паметник на загиналите
Предстоящо
Христо Калистерски, Христо Йовчевски, Петко Радионов, Дочо Николов
НА 18 СЕПТЕМВРИ в киносалона на троянското НЧ „Наука – 1870 г.“ ще се състои една дългоочаквана премиера, научихме от разпространеното рекламно…

Нови керамични форми при Санаториума

Кръстовището при Санаториума
Цветният триъгълник при Белодробната болница от дни е с нови керамични скулптурни творби. Причината – глазурата на предишните се беше напукала и част от нея бе паднала, вероятно поради метеорологични въздействия. Затова майсторът дарител – големият керамик Николай Йовков е изработил нови керамични съдове в естествения цвят на материала – глината.

Всички, които минават през тази част на града, могат да се полюбуват на красивите творения, които се превърнаха в запазена марка за Троян – града на майсторите керамици.

Снимки: Община Троян

www.HemusNews.com

Обява за офицерски длъжности във военно …

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2/две/ офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Изисквания за заемане на длъжността:

– да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

– да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – До 02.10.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Обява за офицерски длъжности във военно …

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 2/две/ офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Изисквания за заемане на длъжността:

– да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

– да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – До 02.10.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.