Състезание по ски бягане с ролкови ски в свободен стил за купа „АМБАРИЦА ТРОЯН 2020“

Снимката е илюстративна
Утре, 26.08.2020 г., от 10:30 часа, ще се проведе състезание по ски бягане с ролкови ски в свободен стил за купа „АМБАРИЦА ТРОЯН 2020“. Състезателното трасе ще е по пътя за махала „Длъжковска“ в участъка от входа на гробищния парк до кръстовището пред училището в махалата. Стартът ще е до стрелбищен комплекс „Вектор“.

Във връзка със състезанието и с цел опазване живота и здравето на гражданите, състезатели и треньори участващи в него, Община Троян създава временна организация на движение за времето от 11:00 до 14:00 часа, като преминаването на ППС в този участък ще става само след изричното разпореждане на органите по охрана, когато по трасето няма да има състезатели. Не се допуска паркирането на превозни средства по банкети и свободни площи по маршрута на състезанието, през горепосочения часови диапазон.

С целия текст на заповедта може да се запознаете от сайта на Община Троян от следни линк: [ВИЖ]

www.HemusNews.com

Заповед № 1123 от 25.08.2020 г. …

ЗАПОВЕД

№ 1123 / 25.08.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, състезатели и треньори участващи в ски бягането с ролкови ски в свободен стил за купата „АМБАРИЦА ТРОЯН 2020“. Недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението

НАРЕЖДАМ

1. За времето от 11.00 часа до 14.00 часа на 26.08.2020 г. да се създаде временна организация на движението на ППС по пътя за махала „Длъжковска“, в участъка от входа на гробищният парк до кръстовището пред училището в махалата.

2. Движението на ППС от и за гр.Троян да става само след изричното разпореждане на органите по охрана, когато по трасето няма състезатели.

Да не се допуска паркирането на превозни средства по банкети и свободни площи по маршрута на състезанието, през горепосочения часови диапазон.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян и на Гл.експерт „СИ, ОМП и МТО“ при Община – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян,
съгласно Заповед № 1102 / 21.08.2020 г.


Заповед № 1123 от 25.08.2020 г. …

ЗАПОВЕД

№ 1123 / 25.08.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, състезатели и треньори участващи в ски бягането с ролкови ски в свободен стил за купата „АМБАРИЦА ТРОЯН 2020“. Недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението

НАРЕЖДАМ

1. За времето от 11.00 часа до 14.00 часа на 26.08.2020 г. да се създаде временна организация на движението на ППС по пътя за махала „Длъжковска“, в участъка от входа на гробищният парк до кръстовището пред училището в махалата.

2. Движението на ППС от и за гр.Троян да става само след изричното разпореждане на органите по охрана, когато по трасето няма състезатели.

Да не се допуска паркирането на превозни средства по банкети и свободни площи по маршрута на състезанието, през горепосочения часови диапазон.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян и на Гл.експерт „СИ, ОМП и МТО“ при Община – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян,
съгласно Заповед № 1102 / 21.08.2020 г.