Защо все още не започва строителството на спортната зала?

* „Проектът бе направен без да се пренебрегва фактът за стойността на строителството на залата, бъдещите й експлоатационни разходи, безпроблемната експлоатация и архитектурно-естетическа адекватност към околната природна и застроена среда“
Право на отговор
Наскоро дадохме думата на арх. Христо Пенчев, председател на съвета на директорите на архитектурната фирма „ПроАрх“ АД (София), чийто идеен проект за нова многофункционална спортна зала на Троян бе класиран на второ място в обявения от Община Троян конкурс (2019 г.). В материала си, изпратен до Т21 (виж „За новата спортна зала на Троян, субективно“ – бел. ред.), арх. Пенчев поставя някои въпроси към Община Троян и настоява, че резултатът от конкурса трябва да се преосмисли в посока на най-доброто решение. Сега от правото си на отговор се възползваха доц. д-р арх. Гичка Кутова и арх. Дилян Каменов, съсобственици на фирмата победител в конкурса за нова многофункционална зала на Троян – „Дизайн арт – КиК“ ООД…

Четири пъти „Довиждане“

Четири плакета и благодарствени грамоти връчи СУ „Св. Климент Охридски“ на свои учители, които се пенсионират и излизат в заслужена почивка. Училището си взе довиждане с Румяна Еврева, Нина Иванова, Милко Тодоров и Анчо Мавродиев. Казаха се думи на благодарност и обещания за нови срещи. Милко Тодоров подари на училището своя картина.