Обява за 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. …

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. 24430 – Троян/ Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина със ОКС „бакалавър“ по специалности „Компютърни системи и технологии“ или „Геодезия“

Изисквания за заемане на длъжността:

– да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

– да не са по-възрастни от 40 години;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 13.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Обява за 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. …

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. 24430 – Троян/ Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина със ОКС „бакалавър“ по специалности „Компютърни системи и технологии“ или „Геодезия“

Изисквания за заемане на длъжността:

– да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

– да не са по-възрастни от 40 години;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 13.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Обява за 160 войнишки длъжности в Сухопътните войски

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

Във в. ф. 28610 – София, 8 бр. ; В.ф. 24150 – Стара Загора, 26 бр.; В.ф. 52740 – Хасково, 7 бр.; В гарнизон Ямбол, 14 бр.; В.ф. 34750 – Карлово, 78 бр.; В.ф. 54060 – Шумен, 5 бр.; В.ф. 24490 – Асеновград, 8 бр.; В.ф. 44220 – Пловдив, 6 бр.; В.ф. 42600 – Мусачево, 8 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите 1 правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 03.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Обява за 160 войнишки длъжности в Сухопътните войски

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

Във в. ф. 28610 – София, 8 бр. ; В.ф. 24150 – Стара Загора, 26 бр.; В.ф. 52740 – Хасково, 7 бр.; В гарнизон Ямбол, 14 бр.; В.ф. 34750 – Карлово, 78 бр.; В.ф. 54060 – Шумен, 5 бр.; В.ф. 24490 – Асеновград, 8 бр.; В.ф. 44220 – Пловдив, 6 бр.; В.ф. 42600 – Мусачево, 8 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите 1 правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 03.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Обява за 160 войнишки длъжности в Сухопътните войски

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул.“Д-Р Съйко Съев“ №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

Във в. ф. 28610 – София, 8 бр. ; В.ф. 24150 – Стара Загора, 26 бр.; В.ф. 52740 – Хасково, 7 бр.; В гарнизон Ямбол, 14 бр.; В.ф. 34750 – Карлово, 78 бр.; В.ф. 54060 – Шумен, 5 бр.; В.ф. 24490 – Асеновград, 8 бр.; В.ф. 44220 – Пловдив, 6 бр.; В.ф. 42600 – Мусачево, 8 бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите 1 правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната. Да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 03.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.