Day: 31.10.2020

Историографи на Троян

Материалите и разработките за историографите на Троян и приноса им в историческата наука са оскъдни и трудно достъпни, но сред… Read More

3 месеца ago

За похвалата (28)

 * „Най-важното правило е, че похвалата трябва да се отнася само до усилията и постиженията на децата, а не до… Read More

3 месеца ago