Среща на училища в ОУ ”Васил Левски” с. Орешак

Среща на училищата  партньори в ОУ ”Васил Левски” с. Орешак се проведе  днес  по повод дейностите по мобилност по НП “Иновации в действие”. От тази учебна година ОУ ”Васил Левски” с. Орешак, община Троян, е иновативно училище, чиято иновация се състои в използване на нови методи на преподаване. Монтесори паралелката в орешашкото училище е единствената …

Материалът Среща на училища в ОУ ”Васил Левски” с. Орешак е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

За стратегията на общината в областта на образованието през следващия 9-годишен период

В салона на община Троян бяха представени два базови за развитието на образованието в общината документа – отчет за изпълнението на досегашната Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014–2020) и Рамка за приемане на Стратегия за развитието на община Троян през периода 2021–2030 година.

По двете теми докладчик беше г-жа Розалина Русенова (заместник-кмет на общината).

В отчета на общината бяха представени състоянието на училищната мрежа; броят и видът на институциите; обхващането на подлежащите на обучение деца. Посочени бяха също и маломерните и слетите паралелки, както и училищата, които осъществяват иновации.

Анализирани бяха и специфични елементи на образователната система – осигуряване на транспорт, столово хранене, целодневна организация на учебния процес. Специално се отбеляза подкрепата на социално слаби и хронично болни деца и ученици, както и на даровити деца.

Подробен беше анализът на подобряването на материално-техническата база и на осигуреността с компютърна техника, вкл. оборудване на компютърни кабинети, изграждане на спортни зали и подобряване на инфраструктурата.

Представиха се данни за образователния ценз и квалификацията на педагогическите специалисти.

В представянето бяха включени и данни за извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

След представянето на текстовете в обсъждането се включиха учители и общинският съветник Васил Радойчевски, които поставиха въпроси. Между най-важните въпроси можем да отбележим:

  1. Възможностите за откриване на спортни паралелки. Тук е важно да подчертаем, че Троян, град с традиции в спорта, подготвя качествени спортисти, спортисти на високо равнище, които (вече изградени) отиват в спортните училища в други населени места.
  2. Възможности за предоставяне на плувния басейн в СУ „Св. Климент Охридски“ на граждани от общината.
  3. Недостиг на логопеди, което довежда до сериозни и, най-важното, дълговременни проблеми в развитието на най-малките жители на общината.
  4. Неяснота на задълженията на психолозите в училищата.
  5. Неяснота в прилагането на придобитите умения от страна на зрелостниците, завършили професионални училища и паралелки.
  6. Съмнения в качеството на работа на отделни паралелки и училища при липса на контрол върху техните резултати.

Специално беше възражението срещу формулираната подцел „привличане на млади педагогически кадри“. Отбеляза се, че самоцелното назначаване на млади учители с цел подмладяване на средната възраст на училището е преди всичко сегрегационно, а след това и отваря вратички за назначаване на лица без необходимата квалификация.

На въпросите отговори г-жа Русенова.

Гости на събитието бяха Милко Недялков, заместник областен управител, и Васил Радойчевски – единствен общински съветник (освен г-жа Радка Бончевска и г-н Ангел Балев, които обаче присъстваха в качеството си на директори на образователни институции).

С основните документи от срещата можете да се запознаете оттук:

Отчет на изпълнението на Стратегията за развитие на образованието в община Троян (2014–2020 година)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/отчет-за-изпълненение-на-III-етап-на-Стратегия-2019-2020.pdf

Проект на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-strategicheska-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030.pdf

Проект на План за изпълнение на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-plan-za-izpalnenie-na-strategicheskata-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030-g-za-perioda-2021-2024-g.pdf

Снимки: Троян Експрес

Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Троян е  нова фаза в проекта. Това се отнася и за прилежащата му територия. На 1.06.2021 г. в гр. Троян се състоя среща с участието на кмета, зам. кмета, председателя на общинския съвет, главния архитект на Община Троян и проектанти, на която бе избрана и утвърдена концепция за промяна …

Материалът Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Трима наши водят партийните листи за изборите на 11 юли

* Марин Ичев („Изправи се! Мутри вън“), Веселин Илиев („Национално обединение на десницата“) и Свилен Андреев („Демократична България“) са начело за своите формации в нашия 11-ти Ловешки многомандатен избирателен район

Парламентарни избори 2021 (2)

Отляво надясно – Марин Ичев, Веселин Илиев, Свилен Андреев

ЩЕ ИМА ли наши хора, съграждани троянци, на избираеми места в листите и евентуално след това на банките в Народното събрание. Този въпрос е евър…

https://statii.troyan21.com/2018/12/blog-post_20.htmlНататък

Археологически обект Дебнево: постигнато и предстоящо

Археологически обект –  Дебнево: постигнато и предстоящо, представено от гл. ас. д-р Стилиян Иванов Археологическите проучвания на крепостта в с. Дебнево, продължават вече 3-ти сезон. Работата там бе подновена от екип проучватели от филиала на НАИМ-БАН във В.Търново, с ръководител гл. ас. д-р Стилиян Иванов след прекъсване от близо 30 години. В екипа се включват …

Материалът Археологически обект Дебнево: постигнато и предстоящо е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.