Тенис легендата Мануела Малеева посети Троян

Тенис легендата Мануела Малеева посети тенис корт „Троян„. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с неразказани досега детайли за спортната й кариера. За върховете и паденията, за трудните моменти, които раждат големите успехи. Малеева е най- успялата българска тенисистка. Била е трета в света. Мануела Малеева е най-високо класиралата се българска тенисистка (3-тото място в …

Материалът Тенис легендата Мануела Малеева посети Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Комисия провери язовир „Скокът“ и Продимчешката бара заради наводняването на обекти в Северната индустриална зона

Комисия, назначена със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев, извърши проверка на язовир „Скокът“ в землището на с. Скобелево и барата, тръгваща от селото и вливаща се в Продимчешката бара. В работата на комисията участваха представители на областната администрация, РДПБЗН и община Ловеч, присъства и служител на ОДМВР. Проверката бе извършена в понеделник, а протоколът с резултатите бе представен на областния управител вчера.

Поводът за проверката са наводнените обекти в Северната индустриална зона на Ловеч вследствие на интензивните валежи на 10 и 11 юни т.г.

Язовир „Скокът“ е собственост на община Ловеч, която има сключен договор с оператор на язовирната стена и съоръженията за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация.

При извършения оглед комисията е установила, че водното ниво на язовира е на кота преливен ръб. В момента на проверката язовирът е преливал неконтролируемо през преливника. По въздушния откос е констатирана висока тревна растителност и единични храсти, като това е установено и при извършена през септември м. г. проверка на междуведомствена комисия, назначена от областния управител. Тогава на собственика община Ловеч са дадени предписания за почистване със срок 31 май 2021 г., които до момента не са изпълнени.

При огледа на Продимчешката бара, тръгваща от територията на с. Скобелево, е установено, че коритото е обрасло с гъста тревна и храстовидна растителност, има и единични дървета и надвиснали клони. Констатирани са и битови отпадъци при мостовото съоръжение в кв. Продимчец. При преминаване на високи води през речното легло на този участък би се създала значителна опасност от наводняване на прилежащите терени.

Комисията дава предписания в най-спешен порядък да се предприемат дейности по почистване на руслата на Скобелевската и Продимчешката бара чрез премахване на тревната и храстовидната растителност, както и единични дървета и надвиснали клони. Да се предприемат действия по спазване на дадените вече на общините предписания (28 май 2021 г. и 14 юни 2021 г.) за спазване на мерки при усложнена метеорологична обстановка от локални краткотрайни и интензивни валежи на територията на област Ловеч, като се регулират и поддържат водните нива в язовирите до коти, гарантиращи безопасната им експлоатация и позволяващи безпрепятствено поемане на високи вълни с цел недопускане на аварийни ситуации и повишен риск от наводнения.

Всички тези дейности да бъдат извършени при спазване на разпоредбите на Закона за водите и нормативните актове към него, като предварително се съгласуват с Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен.

На община Ловеч е даден срок до 22 юни да предостави становище какви дейности са предприети до момента във връзка с осигуряване на необходимата проводимост на речните легла на Продимчешка и Скобелевска бара в регулацията на гр. Ловеч, както и уведомявани ли са арендатори и ползватели на язовири, попадащи в териториалния обхват на общината, за дадените указания за предприемане на действия в усложнена метеорологична обстановка от собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях.

Констативният протокол е изпратен вчера на община Ловеч за предприемане на действия по направените предписания.

За болниците – троянските, българските…

Гордост за троянци са двете болници – оцелели и развиващи се, въпреки трудностите.

Белодробната болница е една от най-старите български специализирани болници. Дълъг е пътят на първия на Балканите Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза – но все така  Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян изпълнява своята мисия.

Своите традиции има и троянската МБАЛ – Многопрофилната болница за активно лечение  „Д-р Георги Стоев-Шварц“. Трудно, но все пак нашата болница успя да запази своите специалисти, своята структура. Има обаче и своите трудности, които отлично познава д-р Валентина Александрова, дългогодишен началник на  клиничната лаборатория в болницата, която не забрави своите задължения и през целия си мандат като народен представител в 44-то Обикновено народно събрание.

Затова и с такова вълнение д-р Александрова се срещна със своите колеги. Заедно с г-жа Ирена Анастасова, водач на листата  на Българската социалистическа партия в област Ловеч, тя посети двете болници и двете обсъдиха сериозните задачи, които стоят пред българското здравеопазване.

Разбира се, най-тревожен е проблемът с кадри – липсата на медицински сестри, лаборанти, акушерки вече граничи с катастрофа. За повишаването на качеството на обучение на бъдещите медицински кадри пък е наложителна актуализацияна на наредбата за следдипломното обучение

Отбеляза се една „допълнителна екстра“ на сивата икономика – голям брой на здравно неосигурените, лечението на които системно натоварват както бюджетите на болниците, така и здравно-осигурителната система като цяло (най-видим пример е безплатната медицинска помощ на деца, чиито родители не внасят здравни осигуровки).

Много от финансовите проблеми са свързани с остойностяването на клиничните пътеки, а хроничното недофинансиране на здравната система довежда и до недостойното заплащане на медицинските специалисти – тук  си припомнихме и протестите на медицинските сестри…

Това бяха само част от разискваните проблеми.

И за да стане, да го има българското здравеопазване, трябва да незабавно да започнат промените.

Галерия със снимки от събитието можете да видите тук:

https://youtu.be/G2RcIIz8gH0

Да може Българската социалистическа партия да реализира своята програма в областта на здравеопазването – да подкрепим бюлетина № 4, с преференция 103: д-р Валя Александрова.

Републикански шампионат мотокрос „Grand Prix Троян 2021“

Републикански шампионат мотокрос II-кръг Grand Prix Троян 2021 предстои. Той ще се проведе на 19 – 20 Юни 2021, мотополигон „Троян“. Програмата може да прочетете ТУК Тази седмица на мотополигон „Троян“, град Троян, област Ловеч предстои втория кръг от Републиканския шампионат по мотокрос. Grand Prix Троян 2021, организирано с огромното съдействие на Община Троян и …

Материалът Републикански шампионат мотокрос „Grand Prix Троян 2021“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

За всички троянски деца – места в детските градини

* От м. януари тази година 4-годишните подлежат на задължително предучилищно образование
Отличници

НЕДОСТИГЪТ на места в детските градини и неволите  на родителите да вредят малчуганите си, което е сред сериозните проблеми на столицата София, а…

https://statii.troyan21.com/2018/12/blog-post_20.htmlНататък