Позиция по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

Позиция по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

В 46-тото Народно събрание е внесен законопроект от народни представители на „Демократична България“ като изменение и допълнение на Закона за здравето. Явно демократите са убедени, че законодателството се прави на крак, „ad hoc“ и трябва да обслужва определени интереси. Само с това може да се обясни недоразумението, наречено „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето“.

Екип от юристи на Възраждане, ръководен от адв. Елена Гунчева, анализира внесения законопроект и установи, че той е правен абсурд, показващ или пълно правно невежество, или по-лошо – пълно незачитане на Конституцията в името на определени лобистки интереси.

За съжаление, както и други законопроекти на „Демократична България“, този също се отличава с незаконосъобразност и необоснованост. Освен това, без обществено обсъждане и обмисляне, се предлагат едни крайно спорни за обществото текстове, които вместо да решат обществените отношения, ще предизвикат само напрежение, съдебни дела и няма да постигнат целта, която искат вносителите.

Накратко, законопроектът предвижда „Законът за здравето“ да се допълни така, че националните планове да могат да се приемат от Министерски съвет, освен приеманите до момента национални здравни програми; да се прилагат заедно с националните здравни програми и най-важното, да могат да бъдат финансирани от държавата. В законопроекта на „Демократична България“ се предвижда още Министърът на здравеопазването при обявена извънредна епидемична обстановка да въвежда в изпълнение, каквото и да означава това, националния план за готовност и действие при епидемия или пандемия. Задължително в този план се посочват действията и видовете мерки за ограничаване разпостранението на заразна болест, включително конкретни показатели и критерии за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Това означава, че при приет Национален план за борба с Ковид-19 например, всички мерки, колкото и абсудни и ограничаващи да са, ще бъдат задължителни за изпълнение и Министърът на здравеопазването ще може да ги налага по собствено усмотрение. Конституцията и  законите няма да го ограничават, както се разбира от законопроекта.

Напомняме, че има публикуван „Национален план за ваксиниране срещу Ковид-19„, както и „Национален план за справяне с пандемията от SARS-COV-2“. Там се подчертава необходимостта от ваксиниране на българските граждани. Предвидени са и други мерки. В случай на приемане на представения законопроект Министърът на здравеопазването директно може да налага мерките, предвидени в тези национали планове.

И най-важното – ограничаване на граждански права може да стане само със закон съгласно чл. 57 ал. 3 от Конституцията, която има непосредствено и пряко действие, и то не всички права. В чл. 29 ал. 2, който също касае неотменими граждански права, е посочено: „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.“

Според законопроекта на „Демократична България“ Националните планове ще могат да ограничават определени граждански права и това няма да стане със закон, както е предвидено в Конституцията, а само по усмотрение на Министъра на здравеопазването и Министерски съвет. Именно заради това е толкова противоправен и опасен този законопроект.

Защото ако в Националния план утре приемат задължителна ваксинация на всички и ежедневно тестване на децата, това ще се приема за законно. И няма да има дебат, както при приемането на закон, дори може да не разберем какво се приема и как утре можем да бъдем затворени по къщите си, например.

Да напомня и на вносителите, че в Закона за нормативните актове такъв нормативен акт като „национален план“ няма посочен. В същото време в него се създават норми на поведение и задължения за неопределен кръг лица и се ограничават основни граждански права. Дори на студент първи курс Право ще му стане ясно, че не може по такъв начин да се предлага подобен абсурд.

Законопроектът не е съобразен с основни принципи, залегнали в Закона за нормативните актове, в който има изискване в чл. 26 ал. 1: „Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.“ 
В ал. 2 е посочено: „В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.“.

Къде точно вносителите от Демократична България проведоха обществени консултации, с кои граждани и юридически лица, остава само да гадаем, тъй като в мотивите подобни не са посочени. Самите мотиви са формални, необосновани и не става ясно дали е спазена процедурата по изготвяне на законопроекта. Липсва и становище по съответствие с Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, което, макар и задължително само за закон или кодекс, разглеждани от Министерски съвет, в случая са обществено необходими.

Да напомня и какво съдържа нормативният акт: общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган. Най-важното – компетентността за издаване на нормативни актове не може да се прехвърля. Тоест, няма как на Министъра на здравеопазването или на Министерски съвет да му се прехвърли компетентност да издаде нормативен акт, какъвто изобщо и не е предвиден в Закона за нормативните актове. Това би било резонно, ако тези национални планове съдържаха само допълнение към Закона за здравето и други подзаконови нормативни актове, но не ограничават граждански права и не вменяват задължения на гражданите.  Във внесения законопроект това не е така.

Демокрацията е основана на свободата, на парламентаризма и неотменимостта на основни права и свободи на гражданите. В момента дори заповедите на Министъра на здравеопазването са много спорни от правна гледна точка, тъй като противоречат на основни разпоредби на Конституцията на Република България. 

След пълния провал на 46-тото Народно събрание депутатите трябва да съобразят, че всяка една сериозна намеса в законодателството ще бъде лишена от легитимност и стабилност. Безспорно има много неща, които могат да се обсъдят и приемат. Но това трябва да стане след широко обществено обсъждане, стриктно съобразяване с Конституцията на Република България, зачитане на основните граждански права и в съответствие със Закона за нормативните актове.

От Възраждане сме категорично против внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето с вх. № 46-154-01-19 от 28.07.2021 г., като считаме, че 46-тото Народно събрание няма стабилността и обществената подкрепа да приема законодателство извън спешните и необходими промени в закони, както е например актуализацията на бюджета, която да позволи социални и други необходими плащания.

А когато се засягат основни граждански права и свободи, законодателството задължително трябва да се внася след обществено обсъждане не само на страницата за публични обсъждания, но и с отделни организации и граждани, които искат да участват с коментари и становища при изготвянето на законопроекта. Също така смятаме, че при спорни обществени отношения и високо обществевно напрежение, както е в момента заради мерките против Ковид-19, е самонадеяно и общественоопасно внасянето на законопроект, който не е съгласуван и обсъден с всички заинтересовани лица, организации, както и с другите политически партии, представени в Народното събрание.

Ние настояваме за незабавно оттегляне на законопроекта, като въпросът с мерките срещу Ковид-19 и ваксинирането трябва да бъде подложен на широко обществено обсъждане.

Сега е времето всички български граждани да се обединят и да се противопоставят на мерките и опитите те да бъдат узаконени На 11 септември 2021 г. от 12:00 ч. в София на пл. „Народно събрание“ Възраждане организира протест. Призоваваме към обединение, за да се защитим. Време е маските да паднат! 

Две призови места за отбора на „Хемус-1896“

Две призови места за отбора на „Хемус-1896“  Троян на купа „Долината на тракийските владетели“  –  Казанлък. В събота, 4-ти септември, в град Казанлък се проведе състезание за купа „Долината на тракийските владетели“. Изабел Пехливанова остана на крачка от победата, заемайки 2-рата позиция при момичета младша възраст. Стефан Йовевски  от Троян извоюва 3-тото място при момчета …

Материалът Две призови места за отбора на „Хемус-1896“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Нови 13 случаи на COVID-19 в област Ловеч

Нови  13 положителни случаи на COVID-19 в област Ловеч към 11 часа на 05 септември 2021 г. Общо диагностицираните в Националната информационна система за наблюдение на Ковид-19 в Ловешка област са 6294. Активните случаи са 324, като 254 са на домашна изолация и 70 са хоспитализираните, излекуваните са 5580, а общо карантинираните са 567. Починала …

Материалът Нови 13 случаи на COVID-19 в област Ловеч е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.