Община Троян ще подаде две проектни предложения

Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ В края на месец януари 2022 г., сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура № BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, …

Материалът Община Троян ще подаде две проектни предложения е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Общинска администрация Троян въвежда безхартиен документооборот

Общинска администрация Троян от. 1.06. 2022 г. въвежда безхартиен документооборот. По този начин ще се  икономизира разходи за хартиените документи, време за обработката им и ще направим по-нататъшни стъпки в модернизирането на административното обслужване. След няколкомесечна подготовка днес цялата администрация премина обучение. За да се добие представа за мащаба на това усилие ще посоча, че …

Материалът Общинска администрация Троян въвежда безхартиен документооборот е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Троянските ученици ще участват в разнообразни летни дейности

Троянските деца и ученици ще бъдат осигурени възможности за участие в разнообразни летни дейности и през тази година. Традиционно, Община Троян приема Програма за летните дейности за деца и ученици след приключване на учебната година, с цел да бъдат осигурени забавни и смислени занимания, сигурност, безопасност и комфорт за подрастващите. Програмата се изготвя от общинската …

Материалът Троянските ученици ще участват в разнообразни летни дейности е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

И през тази година на троянските деца и ученици ще бъдат осигурени възможности за участие в разнообразни летни дейности

Традиционно, Община Троян приема Програма за летните дейности за деца и ученици след приключване на учебната година, с цел да бъдат осигурени забавни и смислени занимания, сигурност, безопасност и комфорт за подрастващите.  Програмата се изготвя от общинската администрация по подадени от образователните и културни институции предложения, като след утвърждаването ѝ на предстоящото на 26 май заседание на  Общински съвет – Троян, ще бъде публикувана на сайта на община Троян, в раздел „Образование“.

В периода от 01 юни до 30 август 2022 г. троянските деца и ученици отново ще имат възможност да участват в разнообразни летни занимания, които са съобразени с възрастовите им особености и интереси. Предвидено е, при възможност, дейностите, включващи: екскурзии, посещения на културни институции, разходки, четене, спортни и забавни игри, плуване, рисуване, приложни изкуства, оригами, танци, участие в детска театрална школа и др.,  да бъдат провеждани са на открито.

Осем образователни институции  – петте троянски общински училища, ОУ „Васил Левски“, с. Орешак, СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, ОУ „Иван Вазов“, с. Дебнево,  ще предложат през летния месеци занимания по интереси в сборни групи, като така не само ще бъдат улеснени родителите, но и ще се осигурят постоянни занимания за децата и оползотворяване на свободно им време. 

Разнообразна е програмата на Центъра за подкрепа на личностното развитие  -Троян (Шошковата къща), в която са предвидени ателиета по художествени занаяти – „Дърворезба“, „Керамика“, приложни изкуства,  вокална група и др. Центърът предлага и занимания за деца от подготвителни групи. Детски отдел на библиотеката ще организира своето традиционно лятно четене, което тази година ще се проведе и на открито. Природонаучен музей – с. Черни Осъм организира образователни ателиета за деца от 7 до 14 и над 14 -годишна възраст.

Тази година с активни дейности по гражданско образование, емоционална интелигентност и превенция на агресията се включва и Център за обществена подкрепа-Троян.

Детските градини остават отворени за децата от Четвърта възрастова група до 31.08.2022 г., като спазват определения със Заповед № 272/ 14.03.2022 г. на Кмета на община Троян График за лятно спиране. За да бъдат максимално облекчени работещите родители, периодът в който детските заведения не работят и провеждат текущи ремонти и основно почистване, през настоящата година ще бъде три седмици за всяка от детските градини.

Летни дейности ще предлагат и читалищата в селата Черни Осъм, Гумощник, Голяма Желязна, Орешак и Дебнево. Част от техните колеги в другите населени места от общината за декларирали готовност, при заявено желание от страна на деца и родители, също да организират такива.

Спортните клубове ще провеждат тренировъчните си занимания по график със своите състезатели.

И през тази година на троянските деца и ученици ще бъдат осигурени възможности за участие в разнообразни летни дейности

Традиционно, Община Троян приема Програма за летните дейности за деца и ученици след приключване на учебната година, с цел да бъдат осигурени забавни и смислени занимания, сигурност, безопасност и комфорт за подрастващите.  Програмата се изготвя от общинската администрация по подадени от образователните и културни институции предложения, като след утвърждаването ѝ на предстоящото на 26 май заседание на  Общински съвет – Троян, ще бъде публикувана на сайта на община Троян, в раздел „Образование“.

В периода от 01 юни до 30 август 2022 г. троянските деца и ученици отново ще имат възможност да участват в разнообразни летни занимания, които са съобразени с възрастовите им особености и интереси. Предвидено е, при възможност, дейностите, включващи: екскурзии, посещения на културни институции, разходки, четене, спортни и забавни игри, плуване, рисуване, приложни изкуства, оригами, танци, участие в детска театрална школа и др.,  да бъдат провеждани са на открито.

Осем образователни институции  – петте троянски общински училища, ОУ „Васил Левски“, с. Орешак, СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, ОУ „Иван Вазов“, с. Дебнево,  ще предложат през летния месеци занимания по интереси в сборни групи, като така не само ще бъдат улеснени родителите, но и ще се осигурят постоянни занимания за децата и оползотворяване на свободно им време. 

Разнообразна е програмата на Центъра за подкрепа на личностното развитие  -Троян (Шошковата къща), в която са предвидени ателиета по художествени занаяти – „Дърворезба“, „Керамика“, приложни изкуства,  вокална група и др. Центърът предлага и занимания за деца от подготвителни групи. Детски отдел на библиотеката ще организира своето традиционно лятно четене, което тази година ще се проведе и на открито. Природонаучен музей – с. Черни Осъм организира образователни ателиета за деца от 7 до 14 и над 14 -годишна възраст.

Тази година с активни дейности по гражданско образование, емоционална интелигентност и превенция на агресията се включва и Център за обществена подкрепа-Троян.

Детските градини остават отворени за децата от Четвърта възрастова група до 31.08.2022 г., като спазват определения със Заповед № 272/ 14.03.2022 г. на Кмета на община Троян График за лятно спиране. За да бъдат максимално облекчени работещите родители, периодът в който детските заведения не работят и провеждат текущи ремонти и основно почистване, през настоящата година ще бъде три седмици за всяка от детските градини.

Летни дейности ще предлагат и читалищата в селата Черни Осъм, Гумощник, Голяма Желязна, Орешак и Дебнево. Част от техните колеги в другите населени места от общината за декларирали готовност, при заявено желание от страна на деца и родители, също да организират такива.

Спортните клубове ще провеждат тренировъчните си занимания по график със своите състезатели.