Всички публикации от Hemus News

Нови ограничителни мерки от понеделник за цялата страна

Министър Костадин Ангелов
Предвид увеличаващите се случаи на Covid-19 и на постъпванията в болници, от понеделник, 22 март, за срок от 10 дни се налагат нови ограничителни мерки за цялата страна, съобщи днес здравният министър Костадин Ангелов на редовния брифинг за разпространението на Covid-19.

Ето какви са те:

 • Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечение, допускат се само доставки за дома и офиса;
 • Всички юридически лица, които управляват местата за хранене в хотелите, следва да организират дейността си по начин, който осигурява изхранването на гостите по стаите;
 • Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина;
 • Преустановяват се посещенията във всички търговски обекти, предлагащи нехранителни стоки с нетна търговска площ над 300 кв. м;
 • Изключение се допуска за обектите, предлагащи хранителни стоки, представляващи магазини тип супермаркет и хипермаркет;
 • Преустановяват се посещенията на търговски центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и др. търговски обекти, и търговски обекти тип мол, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, банки, застрахователи, доставчици на платежни услуги, ателиета за химическо чистене, офиси на телекомуникационните оператори и др. доставчици на съобщителни услуги в тях.
 • Преустановяват се конгреси, конференции, семинари, конкурси, обучения, тийм билдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма;
 • Преустановяват се посещенията на фитнеси, зали за групови занимания, както и самостоятелни плувни комплекси и басейни;
 • Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия – кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия на танцово, творческо и музикално изкуство и др.;
 • Не се допуска организирането и провеждането на тържества от частен характер – сватби, кръщенета и др., с повече от 15 човека;
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика;
 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт и групови посещения на туристически обекти;
 • Забранява се провеждане на организирани масови обществени мероприятия на открито – празненства, събори, фестивали и др.;
 • На всички пазари и тържища се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите, работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, покриваща носа и устата;
 • Преустановяват се присъствените учебни занятия, в това число практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др. в училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние се взема от министър на образованието при условията и реда на закона;
 • Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални и др. за всички възрастови групи;
 • Преустановява се присъствения учебен процес във ВУЗ-овете, изключение се допуска за практически упражнения по клинични дисциплини; учебната практика; клиничен стаж; преддипломен стаж и държавни изпити на студентите по регулирани медицински професии от направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Здравни грижи“, както и провеждането на държавни изпити във всички ВУЗ при стриктно спазване на мерките;
 • Преустановяват се присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и др.;
 • Преустановяват се посещенията в детски градини и ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

Всички мерки ще бъдат описани в заповед, която ще бъде публикувана днес на сайта на Министерството на здравеопазването.

По информация на БНР

Обявиха резултатите от конкурса за управител на националното изложение в Орешак

Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - с. Орешак, община Троян
Днес, 17 март, се проведоха вторият и третият етап на конкурса за възлагане управлението на националното изложение в с. Орешак, които включваха представяне на разработена от допуснатите кандидати концепция за развитие на „Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД за срок от три години и събеседване с кандидатите включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима…

Крайната оценка на комисията, която представлява средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса, e както следва:

№ по ред Име и фамилия на кандидата Резултат
1 Анелия  Дякова Добро представяне
2 Иван Хаджийски Добро представяне
3 Стела Димовска Задоволително представяне
4 Иванка Джабраилова Много добро представяне

На основание т. 8.4 от Решение № 309/28.01.2021 г. на Общински съвет – Троян, комисията ще уведоми Общински съвет – Троян за резултатите  от конкурса.

Бел. ред.: Припомняме, че в правилата за провеждане на конкурса е посочено, че се класират кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

По информация на Община Троян

www.HemusNews.com

 

Честит рожден ден, Владимир Илиев!!!

Рожденикът Владимир Илиев
Днес звездата на българския биатлон Владимир Илиев навършва 34 години.

Честит рожден ден, Владо! Пожелаваме ти най-важното – здравето, за да преследваш с успех целите си, да имаш вяра в себе си и в победите, да си щастлив със своята избраница и да продължиш да радваш Троян и България!

www.HemusNews.com

Четирима кандидати за управител на Националното изложение в с. Орешак

Четирима кандидати за управител на Националното изложение в с. Орешак
Проведе се първият етап от конкурса за управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства. В определения срок до 12.03.2021 г. са подали документи Анелия Валериева Дякова, Иван Хаджийски, Стела Анчева Димовска и Иванка Джабраилова.

Комисията за провеждане на конкурса е в състав: Розалина Русенова – председател, и членове  Ангел Ангелов – зам.- кмет, Петко Пенков – председател на Общинския съвет, Владислав Кардашимов и Младен Мондешки – общински съветници, Борис Бояджиев – директор на дирекция общинска собственост и икономика, Цвета Димова – началник-отдел правен и Мария Минкова – резервен член.

Документите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Анелия Дякова е със специалност информационно брокерство, мениджър на информационни ресурси, магистър по информационни технологии, има сертификати за владеене на английски и немски език. Иван Хаджийски е със специалност живопис. Стела Димовска е магистър счетоводство и контрол, магистър икономика и организация на труда. Завършила е Стопанската академия „Димитър Ценов“ в Свищов. Ниво на английски език А1, А2, Б1, има сертификат по текстообработване. Иванка Джабраилова е завършила начална педагогика и е временно изпълняващ управител на Националното изложение. Във втория плик от документите са програмите за развитието на Националното изложение за периода 2021 – 2023 г., които ще бъдат представени във втория етап на конкурса и ще се проведе събеседване с кандидатите на 17.03.2021 г.

Работата на комисията продължи при закрити врати за разлеждане на документите и решение кои кандидати ще бъдат допуснати до 2. и 3. кръг, което ще бъде публикувано на сайта на община Троян.


П.С.

Около 17:00 часа, Общинска администрация – Троян публикува следното официално съобщение относно допуснатите кандидати:

Съобщение относно допуснати кандидати  до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак

На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД,  с. Орешак – Предварителен подбор на кандидатите по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а именно:

 1. Анелия Дякова;
 2. Иван Хаджийски;
 3. Стела Димовска;
 4. Иванка Джабраилова.

Вторият и третият етапи на конкурса:

 • Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от три години;
 • Събеседване с кандидатите,

ще се проведат на 17.03.2021 г. (сряда) от 09,30 часа в салона на Община Троян в следната последователност:

№ по ред Име на кандидата Начален час
1. Анелия Дякова 9:30 ч.
2. Иван Хаджийски 10:00 ч.
3. Стела Димовска 10:30 ч.
4. Иванка Джабраилова 11:00 ч.

www.HemusNews.com

Сирница в Троян – ден за прошка

На Сирни Заговезни в Троян, 14.03.2021 г.
През 2007 г. НЧ „Наука – 1870 г.“ изготвя проект с това заглавие, с който кандидатства в Националния фонд „Култура“ и го спечелва. Читалището заедно с община Троян, Стоеви Макс груп със съдействието на Общинското предприятие „Комунални услуги“ и РУ на полицията – Троян са организатори на 14-ия обичан празник за троянци и гости на града.

На празника гостуваше ОК „Васил Левски“ с цел събиране на средства за паметник на Апостола в Троян. Секретарят на читалището Станка Марешка разказа за богатите обичаи на този празник, чиято цел е да прогони злите сили в природата и човека и да осигури плодородие и здраве за хората. Екипът на читалището създаде настроение с музикално озвучаване, а Стоеви Макс груп бяха подготвили куповете дърва, от чийто огън хората палеха уруглювиците си, за да се предпазят от бълхи през годината.

Един по-различен празник, на който присъстваха немалко хора, въпреки заплахата от коронавирус.

www.HemusNews.com