Всички публикации от Rodopa Troyan

МИГ Троян-Априлци – равносметката интервю на Агро ТВ

Един от нашите проекти за закупуване на месопрарапотвателна и опаковъчна техника, финансиран по стратегията за местно развие бе презентиран в Агро ТВ. Бенефициентите в лицето на управителите на Родопа Троян ООД Мария и Петко Пенкови споделиха своя опит в изпълнението на два проекта към СМР на МИГ Троян и Априлци. Специално интервю за научените уроци и за подготовката на новия програмен период даде Изп.директор на МИГ Троян и Априлци – г-н Веселин Стойков.

Вижте видео:

Коледен базар с изложение на местни продукти в центъра на гр. Троян

Един от основните приоритети на Сдружение Местна инициативна група Троян и Априлци е насърчаване на производството и реализацията на традиционни местни продукти.

Предвид наближаващите Коледни и Новогодишни празници бяха проведени редица срещи и разговори със заинтересовани производители относно желанието им за участие в базар на местни продукти. В резултат на заявения интерес от страна на производителите, МИГ Троян и Априлци се обърна към кмета на община Троян – Госпожа Донка Михайлова с молба, да предостави за безвъзмездно ползване търговска площ и търговски помещения (шатри) за организиране на Коледен базар през времето от 18-ти и 19 декември 2014г., включително. Събитието се проведе и с активното участие на координационното звено на Националната селска мрежа за Ловешка област. По този повод, най-учтиво бяхме поканили малки и средни производители от различни браншове и сфери на дейност, да вземат участие в организираното събитие, като по този начин се популяризира тяхното производство. Предвидено бе, също така, всеки производител на местни храни на добра воля да осигури дегустация на произвежданите от него продукти с цел реклама.

Общоизвестен е факта, че Троянският край е популярен със занаятчии от различно естество. Екологично чистата природа е предпоставка за производство на биологично чисти продукти от животински и растителен произход. Местните производители имат реални шансове за развитие. Малките и средни фирми разполагат с доста скромен ресурс, с който се опитват да намерят своята ниша на пазара – именно със скромните средства и с реализацията на качествени продукти до потребителите.

През последните години бе станало навик местния производител да се разглежда като субект със затихващи функции, но това вече не е така. Местното производство е изгодно и качествено, а повечето производители вече знаят как да управляват финансите си. Но е необходимо и местните потребители също да предпочитат и избират родните стоки, тъй като една трета от парите, дадени за родни изделия, се връщат при нас под някаква форма. По проведено наше неофициално изследване, изборът на местни стоки води до увеличение на богатството на територията ни с 2-3 пъти. Именно такава бе и целта на МИГ Троян и Априлци, организирайки Коледното изложение-базар да окаже принос върху популяризирането на територията на МИГ като цяло и утвърждаване на местните марки и продукти носещи в името си марката „Троян“. Мероприятието тази година се проведе за първи път, но нашата цел е да се превърне в ежегодна практика с все по-голям интерес от производители и потребители и през годините да се наложи като мощен маркетингов инструмент за фирмите, като форум на местния продукт и на новаторски решения. Именно тук по време на Коледния базар, посетителите биха могли да открият, че местните продукти са не по-малко привлекателни.

На базара участваха два от емлематичните фирма-производители на хранителни продукти „Родопа Троян“ ООД и „Хлебопроизводство и сладкарство“ АД – Троян. Двете фирми представиха своите нови продукти във връзка с настъпващите Коледни празници, тъй като те присъстват на трапезата ни и в делник и празник. Специално внимание бе отделено на промоцията на продукта „Троянска луканка“, който ние от МИГ, съвместно с „Родопа Троян“ ООД, бихме искали да защитим като продукт с традиционно специфичен характер.

Нашата амбиция е повишаване на доверието в местните стоки и доказването, че местните производители могат да бъдат надежден партньор и да са конкурентоспособни както на вътрешния, така и на международния пазар, както и утвърждаването на местните марки продукти като разпознаваеми и специфични за района .

Това е една чудесна възможност за малките и средните фирми да представят своята продукция на търсещите продукти с високо качество. Това е сектор, който не може да си позволи да се ангажира с високи наеми за дълги месеци, а има нужда да чуе мнението на потребителя.

МИГ Троян и Априлци, както и колегите от Националната селска мрежа изразяват своята благодарност за проявеното разбиране, за Вашето присъствие и активно участие на всички граждани, заинтересовани производители на хранителни продукти, както и на занаятчиите от територията на община Троян и община Априлци, включили под една или друга форма в Коледното изложение – базар на местни продукти.

Благодарим и за любезното съдействие на община Троян, предоставила безвъзмездно търговски площи за участниците на изложението в центъра на града!

МИГ Троян и Априлци обмени опит и добри практики с МИГ във Франция

През периода от 14-ти до 17-ти април 2015г., представители на МИГ Троян и Априлци осъществиха работно посещение до гр. Тулуза, Франция, организирано от фирмата „Глобус Тур” ООД.

aee44fc32e47f07b5fe3050745ad94ac_XL

Основните цели на тази визита се заключаваха в следното:

  • Обмяна на опит и добри практики относно регистрирането на традиционни местни продукти от територията на МИГ;
  • Обмяна на опит и проучване на вьзможностите за регистриране на МИГ Троян и Априлци като оторизирана организация на местно ниво, удостоверяваща производството на традиционни местни хранителни и други продукти.

Програмата на пътуването включваше:

  • Запознаване на Сдружение МИГ Троян и Априлци с дейността на МИГ Hautes Terre d’Oc и на МИГ Haut-Languedoc et Vignobles по отношение на производството на местни продукти;
  • Посещение на обекти, финансирани по ЛИДЕР;
  • Обмяна на добри практики и запознаване с нормативната уредба, касаеща издаването на сертификати и други документи, удостоверяващи традиционния произход на произведени местни продукти.

Още първия ден бе проведена първата работна среща между българската група и г-жа Терезе, управител на къща за гости, функционираща от две години. Къщата е построена от местни строителни материали, включително гранит, чието производство също е регистрирано с местна марка. Обекта притежава и марка за осъществяване на туристически дейности, предоставена от Парка Лангедок “Upper Langedoc “A day a route, a local terroir”;

От г-жа Терезе групата се информира за характеристиките на района. Основно тук е развит туризма – селски, вело, скално катерене, ловен, риболовен и др. Селското стопанство в района е представено предимно от животновъдството. В близост до гр. Тулуза са развити по-интензивно и икономическите дейности.

През втория ден от работното посещение на 15 април 2015г., съгласно предварителната програма групата посети Парк „Regional Natural Park of Haut Languedoc and Marque Parc”.

От френска страна в работната среща взеха участие ръководството на Парка и служители, отговорни за различни направления от дейността на Парка, в т.ч. служител за по бързооборотните средства, служител по спортните дейности, хотелиерство, обучение, марка на продуктите, служител, който отговаря за туризма в Парка и др.

От страна на МИГ Троян и Априлци се направи кратко представяне на дейностите на организацията по изпълнение на Стратегията за местно развитие за периода 2011 – 2014 година, след което в подробности бе представен Национален парк „Централен Балкан”.

Бе обоснован, също така, заявения интерес от страна на МИГ и представителите на предприятие „Родопа Троян” ООД по отношение на регистрирането на местни марки за производство, което е основната причина за настоящото посещение.

Природен парк (Parc Naturel régional дю Haut-Лангедок) е регионален природен парк в южната част на *Централния масив. Администриран е от Федерацията на френските Регионално-природни паркове. Той е създаден на 22 октомври 1973 г. Паркът е регистриран от Федерацията на френските Регионално-природни паркове с местна марка като по този начин е оторизиран да предоставя местни марки на производители в три основни направления – за производство, за туризъм и за спорт. Паркът е под ръководството на министерството на околната среда.

Той заема територия от 2605 кв. км, с 82 000 души, живеещи в района. Паркът е разположен на територията на два региона – Тулуза и Монпелие и е с разнообразна гама от провинцията, което е и причината седем различни области да са официално дефинирани в него.

Паркът осигурява местообитание за повече от 240 вида птици, в едно невероятно разнообразие от климат и природа. Той също така осигурява дом за муфлони, успешно въведени повторно от Корсика.

Паркът включва 180 броя общини. Основни дейности за северните части са горско и селско стопанство, а в южните части – основно животновъдство и винопроизводство. Развит е туризма, екотуризма, скалното катерене, каяк, спортно бягане. Развити са гастрономията и хотелиерството.

На територията на Парка функционират две местни инициативни групи, които впоследствие също бяха посетени от българската делегация.

Във Франция действат 50 парка, всеки един от които притежава конкретна марка. Тъй като една от целите на посещението бе българската делегация да се запознае с регистрационния режим и одобрението на местни марки, в проведената дискусия по-детайлно бяха разгледани етапите на одобрение на местните марки. Марката е за парка и след това паркът дава разрешителни за производство на местните продукти. Критериите за одобрение на кандидатите включват: продуктите да са местно производство, дейностите да са на територията на парка, мерки за опазване на околната среда и др. Изискванията за всички продукти е да е ограничена употребата на пестициди и да се запази биоразнообразието.

Към момента 22 броя производители имат местни марки, включително вилата, в която бе настанена българската делегация.

В областта на хотелиерството на територията на парка са разположени 2 766 легла във вили и къщи за гости. Всеки един от туристическите обекти се категоризира по френското законодателство.

Придобиването на местна марка и категоризацията на обектите вървят паралелно като процеси. Всеки един от получилите местна марка производители заплащат на парка членски внос в размер на 50 евро на година. Паркът има задължението да рекламира и промотира произвежданите местни продукти.

Извън обявената предварителна програма, българската група посети пазар на производители на местни храни. Бяха представени продажби на храни от месо, мляко, хляб, пчелен мед. Всички производители притежаваха местна марка за производство, предоставена им от Парка. Пазарът се организира по инициатива на общината, с подкрепата на Парка.

*Централният Масив (окситански: Massís Central / Massís Central) е планинскаобласт в Южен централен регион на Франция, състояща се от планини и плата.

През втория ден бе осъществено посещение на МИГ Pays Haut Langedoc et Vignobles. Работната среща започна с представяне на МИГ Троян и Априлци, след което бе обоснована основната цел на посещението, а именно – обмен на добри практики по регистрирането на местна марка.

От френска страна представянето на територията започна с регистрираните местни марки. Всяка седмица на територията на МИГ се организират 24 местни пазари на производители в различни населени места. В резултат на осъществено проучване от МИГ – хората предпочитат да си закупуват хранителни продукти от местни пазари.

Във всяко село има създаден Комитет на пазара, който включва производители, търговци, обучители. Също така, в тези комитети са включени и деца, защото те са бъдещите консуматори. Специално за децата се организират посещения във ферми, където се показва как точно се произвеждат предлаганите на пазара хранителни продукти.

Има листовки, които указват от кого е произведен продукта:

зелен етикет – „аз” произвеждам – „аз” продавам;

оранжев етикет – „купувам това, което произвежда съседа”;

виолетов цвят – продуктът се препродава.

Бе направено заключението, че хората предпочитат да купуват стоки със зелен етикет, но търговците не желаят да поставят такива обозначителни етикети на своите стоки. Т.е. етикетите не са задължителни, но клиентите ги предпочитат.

По изпълнение на Стратегията през изминалия период проектите са насочени към хотелиерство и екопътеки.

В МИГ работят двама служители – координатор и президент и четирима човека, които се занимават с проекти. За предходния програмен период има финансирани 165 проекта. МИГ не финансира проекти за производство, а за развитие на туризма.

На следващия ден – 16 април представителите от МИГ Троян и Априлци осъществиха посещение на МИГ Hautes Terres d’ Os (to Brassac), в района на гр. Тулуза, Франция. Това е новосъздаден организация, под формата на регионална агенция за развитие, която работи на територията от 1977 година. При описание на района бе отбелязано, че територията е с гъстота на населението 17 жители на кв. км. Територията е малка, имат развити редица икономически дейности. Броят на населението е 21 000 жители, от които 1000 работят в сектора на земеделието, 800 – в производството на гранит, 800 – в хранителната промишленост и 300 – в текстилната промишленост.

Както в други райони, така и тук основен проблем е миграцията към по-големите населени места. Затова местната инициативна група осъществява непрекъснати срещи с хората, на които срещи дискутират проблемите и се търсят варианти и решения за задържане на младите хора и работните места.

МИГ-а подпомага местното население основно в сферата на услугите и здравеопазването.

Характерно за района е хранителната преработка. 47 предприятия работят в хранително-вкусовата промишленост, от които 37 са за преработката на колбаси. В района се произвежда 15 % от шунката в цяла Франция.

Приоритетите, които си поставя Местната инициативна група са насочени към развитие на услугите, прием на деца в ясли, регистриране на предприятия с местна марка за производство. Целта е да се повиши броя на осигурените работни места. Към момента безработицата е 7 – 8 %.

Знакът за качество показва, че продуктът е с местен произход и че са спазени изискванията за качество.

От българска страна, френските ни колеги бяха запознати с изпълнени проекти по ЛИДЕР и бъдещите намерения на МИГ Троян и Априлци през периода 2014 – 2020г.

В съответствие с предварителната програма от българската делегация бе посетена ферма Marque Parc. Предприятието е специализирано в производството на пчелен мед. Притежава марка от Парка за производство на местен продукт.

Предприятието произвежда биологичен продукт – пчелен мед като го реализира основно на местния пазар. Разполага със 120 кошера като годишното производство надвишава 60 кг от кошер.

През последния ден от деловото посещението бе осъществена заключителна работна среща между всички присъствали от българска страна и служители от Parc naturel regional du Haut – Languedoc.

На срещата бе направен анализ на осъществените посещения през време на визитата. Бяха направени изводите, че е налице много добра държавна политика, която насърчава производството, рекламата и потреблението на местни продукти; полагат се усилия чрез поредица от публични събития за решаване проблемите на малките населени места в селските райони; основните направления, по които се работи, са намаляване на безработицата и търсене на възможности за задържане на младите хора в малките населени места.

Бе уточнено, също така, че МИГ Троян и Априлци ще разчита на опита на френските колеги в регистрирането на местна марка, което предизвикателство стои пред МИГ-а в района на Троян, Априлци и Угърчин през периода до 2020 година.

МИГ Троян и Априлци на изложение в Москва

В периода от 14-ти до 21-ви март 2015 г. в Москва се проведоха две национални туристически изложения, в които представители на МИГ Троян и Априлци имаха честта да вземат активно участие, съвместно с представител на местните занаяти, презентирайки и традиционни за нашия район храни и напитки.

Първото изложение се проведе от 14-ти до 17-ти март 2015г., в Международен изложбен център „Крокус Експо” в руската столица Москва с подкрепата на Правителството на РФ. Националният щанд на България бе организиран от INTOURMARKET – Москва, Русия върху изложбена площ от 320 м2. В X-то Международно туристическо изложение „Интурмаркет 2015“ взеха участие повече от 800 организации и компании от 50 страни, които представяха своите туристически услуги. В световното туристическо изложение бяха включени тематични раздели, като: туризъм и свободно време; приключенски, образователен и спортен туризъм; морски и речни круизи; бизнес туризъм; поклоннически туризъм; медицински и здравен туризъм; SPA & Wellness; ИТ-фирми, работещи в сферата на туризма; музеи и паркове; медийна индустрия и информационни издания; недвижими имоти в чужбина и др.

На националния ни щанд нашите представителите от МИГ Троян и Априлци бяха облечени в народни носии, предоставени от читалище „Просвета”, кв. Видима, гр. Априлци, които неотдавна бяха закупени по проект със 100% – во финансиране от Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група. Част от носиите бяха предоставени и от читалище „Наука”, в гр. Троян. На българския щанд бе обособен кът, на който се разпространяваха и преведени на руски език брошури за дейността на Местната инициативна група, с включени в тях реализирани проекти на местни бенефициенти, финансирани по Стратегията за местно развитие. В красивите си и атрактивни национални одежди нашите участници представяха родния ни фолклор, извивайки кръшни български хора и привличайки голяма част от присъстващите гости и участници от нашия и други изложбени щандове. Неведнъж в традиционните ни танци се включи с охота и заместник-министъра на туризма на Република България Надя Маринова, която по-късно се срещна с заместник-министъра на културата на Руската федерация Алла Манилова. Нашите представители демонстрираха традиционна изработка на мартенички и връзвайки ги на китките на преминаващите посетители им разказваха за ритуала и посланието на този български обичай; участваха в приготвянето на храна от български продукти и разливаха българско вино, като подканяха гостите на дегустация. Огромен бе интереса на гостите и другите участници в изложението, когато подготвихме дегустация на местни продукти, а именно троянска сливова ракия, предоставена от „ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД /многократен носител на златни медали/, както и емблематичните троянска луканка и троянски суджук, осигурени от „Родопа – Троян” ООД, чийто девиз е: „Традиция с бъдеще”. „Родопа – Троян” ООД са и бенефициенти по Стратегията за местно развитие на МИГ. Нашите участници в изложението бяха подготвени и с български продукти, с които приготвиха и изпекоха на московска земя така традиционната за България вита баница, както и разнообразни сандвичи и хапки, които впечатляваха гостите на щанда ни с натуралния си вкус, декорация и естетически вид.

Особено силен бе и интереса на гостите към атрактивния занаят – пирография – на Ирина Нанкова от гр. Априлци. Младата занаятчийка впечатляваше присъстващите с уменията си да декорира със старинния си пирограф разнообразни произведения от дърво. Голяма част от посетителите дори проявяваха желание да опитат сръчността си в този така автентичен метод на украса и бяха възнаграждавани с мартенички и бъклички с розово масло, също изработени от самата занаятчийка. В този дух и в дружелюбна атмосфера преминаваше всеки един ден от участието на представителите ни в това изложение.

Трябва да се отбележи и факта, че Националното представителство по туризъм на България вече е член на Асоциацията на руските туроператори (АТОР). Това означава признание за важното място на страната ни на руския туристически пазар и показва отношението на големите руски туроператори към България като туристическа дестинация, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконференция в „Интурмаркет 2015”. Русия е на четвърто място сред генериращите пазари на България с над 650 хил. туристи и 9% дял в общия входящ туристопоток. Туризмът формира между 10 % и 14 % от БВП на страната. Русия е традиционно сред топ 5 на генериращите пазари за българския туризъм. По оценка на експерти, България предлага и най-добрата база за отдих на руски деца зад граница. Туристопотокът на ученици от Русия в България през миналата година се е увеличил с 30%, по данни на българското посолство в Москва.

Второто изложение бе проведено от 18-ти до 21-ви март 2015г. и е приело званието „Изложение №1 в Москва”. Това е 22-ро международно туристическо изложение МІТТ / Пътешествия и туризъм 2015 и се състоя в Централния изложбен комплекс „Експоцентър” – престижна изложбена сграда в центъра на руската столица, с обща изложбена площ 150 хил. м2. Представлява ансамбъл от архитектурни и инженерно-технически съоръжения, отговарящи на най-съвременните изисквания и е уникален изложбен комплекс, нямащ аналог в Русия. Ежегодно в това изложение взимат участие около 200 страни от целия свят. Организаторите на изложението са лидери в този бизнес в Русия. Най-главното отличие на изложението МІТТ е в това, че служи като една сигурна и стабилна бизнес среда за делови контакти и сключване на сделки преди всичко в професионалната туристическа индустрия. Именно тук на този туристически ринг се анонсира всичко най-важно, ново и интересно, което е било създадено в навечерието на приближаващият туристически сезон: нови програми, нови цени, нови дестинации… Професионалистите в бранша твърдят: „Лятото започва през март, на изложението на МІТТ”.

Българският национален щанд бе разположен на площ от 551 м2. Нашите участници бяха ангажирани с почти идентични дейности, с тази разлика, че през първите два дни от изложение се осъществяваха предимно т.нар. „тихи презентации”, за да се поддържа делова атмосфера на бизнес ниво, необходима на потенциалните контрагенти за сключване на евентуални договорни отношения на прага на идния туристически сезон.

Но и тук отговорността на участниците ни не бе по-малка. Напротив – представянето им бе дори на още по-високо ниво, тъй като имаха вече опита от предходните дни, а и аудиторията провокираше по-класна демонстрация на българския бит и култура и презентиране на България като изключително атрактивна туристическа дестинация с позитивна нагласа към всички народи.

В тазгодишното издание на изложението MITT „Пътешествия и туризъм” участваха над 2000 фирми от 203 страни.

Организатор на българското участие беше Министерството на туризма на Р България, със съдействието на Посолството на Р България в Москва, на Националното представителство по туризъм на България в Руската федерация и на Центъра на промишлеността на Р България в Москва /ЦПРБМ/. В изложението участваха 29 български фирми, пет от които общини. Представителите на компаниите отчетоха успешно участие в борсата, но в същото време съобщиха, че се наблюдава спад при ранните записвания на руски туристи за летния сезон. Бизнесът обаче се надява тази тенденция да бъде пречупена.

Искрено се надяваме и вярване, че и нашето лично участие от МИГ Троян и Априлци, съвместно с представители от двете общини ще допринесе за популяризирането на България на световната туристическа борса.