Всички публикации от www.troyan.bg

Заповед РД-01-179 от 23.10.2020г. …

На основание чл. 63. ал.7 и чл. 63в от Закона за здравето, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването Nº 16-00-1/19.10.2020 г., достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08.-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространяване, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседанието на Областния кризистен щаб по здравеопазването от 22.10.2020г.

Пълния текст на Заповед № РД-01-179/23.10.2020 г., може да свалите от прикачения файл.

Разгласяване на молба за безвестно изчезнало лице

 

В изпълнение на Определение №364 от 20.10.2020 г. по гражданско дело №701/2020 г. по описа на Районен съд – Троян и на основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуален кодекс Община Троян разгласява Молба от Димитрина Тошекова-Джалева и Василка Тошекова с правно основание по чл. 8 от Закона за лицата и семейството.

Кметът Михайлова инициира среща за намиране на …

Кметът Михайлова инициира среща за намиране на алтернатива за целогодишно преминаване през Троянския проход

 

Кметът на Община Троян Донка Михайлова инициира среща в Троян с Николай Нанков, заместник министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Георги Терзийски, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“; д-р Дани Каназирева, областен управител на област Пловдив; Мирослав Петров, областен управител на област Плевен; инж. Ваня Събчева, областен управител на област Ловеч; кметовете на Плевен – Георг Спартански, на Ловеч – Корнелия Маринова и на Карлово – д-р Емил Кабаиванов за намиране алтернатива за целогодишно преминаване през Троянския проход.

Срещата предстои да се реализира на 28.10.2020 г. Път II-35 е единствената възможност за осигуряване на пряк транспортен достъп към Южна България през Троянския проход, който за съжаление през зимните месеци става непроходим и неизползваем, поради навявания и образуването на няколко метрови преспи през прохода.

Осигуряването на целогодишно преминаване през Троянския проход ще допринесе до редица вторични ефекти от изграждането на магистрала „Хемус“ в доста секторни сфери, като намаляване времето за пътуване до областните градове от двете страни на Балкана. Ежегодното затваряне на прохода между 3 и 6 месеца силно затруднява бизнеса и гражданите и причинява значителни финансови загуби на определени фирми. С осигуряването на възможност за целогодишно преминаване през прохода ще се постигне бърза връзка между магистралите „Тракия“ и „Хемус“, което ще подобри стандарта на живот на локално ниво – ще намали транспортните разходи на доставка на стоки, ще гарантира по-комфортно пътуване и др.

Припомняме, че идеята за решение на проблема беше подкрепена от Министър-председателя на Република България, Вицепремиера на РБ, министрите на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, заместник-министъра на МРРБ и Председателя на УС на АПИ, при посещението им в Троян през месец юни тази година.

Покана за публично обсъждане на намерение за …

ПОКАНА

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинската администрация кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян. Този дълг ще е за финансиране на част от проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“, който отговаря на критериите за допустимост на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общите допустими разходи по проекта са на обща стойност 2 103 077,62 лв. лв., в т.ч.:

 • Собствено участие: 221 788,40 лв. (10,55%);
 • Финансов инструмент (дългосрочен дълг): 405 763,80 лв. (19,29%);
 • Безвъзмездна финансова помощ: 1 475 525,42 лв. (70.16%).

Срокът за реализация на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора. Неговата реализация ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян, чрез:

 • Консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на римски кастел Состра и Римски път;
 • Изграждане на пешеходен ж. п. прелез, с който да се преодолее разделянето на крепостта Состра на две части;
 • Изграждане на посетителски център с оборудване;
 • Паркинг с площ 825 кв. м., около 40 места за посетители;
 • Строителен надзор и авторски надзор;
 • Доставка на обслужващ автомобил;
 • Доставка на техника и програми за превод и екскурзоводски услуги;
 • Подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарна информация (маркетингови проучвания и анализи, рекламни стратегии, рекламна дейност и др.);
 • Управление на проекта.

Предвижда се дългосрочния общински дълг да бъде обезпечен с бъдещи вземания на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.10.2020 г. от 17,00 часа в салона на Общинската администрация – гр. Троян.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян