Всички публикации от www.troyan.bg

Какво трябва да знаем? Полезна информация.

Предлагаме ви полезна информация от Световната здравна организация, ООН, Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, Координираща компетентна институция на Европейски център по контрол на болестите и др.

Може да се запознаете с информационните брошури по-долу в прикачения файл.

Съобщение до управителите на етажна собственост (№ …

№ И-РД-421 / 03.04.2020 г.

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ТРОЯН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването, управителите на етажната собственост да организират следното:

1. Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания във входа;

2. Да дезинфекцират входа с препарат на хлорна или спиртна основа в съответствие с указанията на производителя, минимум 3 (три) пъти седмично. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването;

3. При констатирани случаи на лица с положителни резултати за COVID-19 и поставяне на изолация с домашно карантинно лечение, Община Троян може да окаже съдействие за дезинфекция при заявка;

4. При установяване на нарушаване на карантината да се уведомяват органите на МВР, противоепидемичен контрол на РЗИ  или Оперативен дежурен към Община Троян -денонощно тел. 0670 68050

Настоящото съобщение трябва да бъде поставено на видно място във входа.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян /П/


Община Троян полага особени грижи за самотните и …

Община Троян винаги е водила последователна политика в социалните грижи за хората от общината. В последните години бяха разкрити редица нови социални услуги. Функционирането им по време на кризата продължава, а екипът на администрацията работи усилено, за осигуряване на една от най-уязвимите групи от населението.

В началото на кризата експертите от администрацията направиха проучване и установиха, че на територията на общината има общо 543 самотноживеещи хора. Чрез Домашен социален патронаж получават храна 240 човека, от които 87 самотноживеещи; 136 са потребителите на „Патронажна грижа“, които получават интегрирани здравно-социални услуги, а 60 лица без доходи получават топъл обяд по Оперативна програма за храни. Предстои включване на още лица в програмата за получаване на безплатен топъл обяд, като условията за включване на нови граждани ще бъдат съобщени допълнително. Към настоящия момент Община Троян подготвя допълнително споразумение към договор по проект „Патронажна грижа в Община Троян“, чрез компонент 3 за разширяване обхвата на програмата, с включване на нови 173 самотно живеещи лица и лица поставени под карантина, за закупуване и доставяне на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на лицата), до домовете им във връзка с извънредната ситуация в страната.

55 човека наброява доброволческият екип от хора, които са готови да помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост.

Работата на екипа на администрацията по разширяване на социалните услуги продължава, като предстои подаване на проектите за част от недостроената поликлиника.

Нова изнесена приемна във Филиал за Спешна …

Кметът Михайлова се срещна с д-р Краевски и д-р Бамбов

На 31.03. кметът Донка Михайлова проведе срещи с д-р Краевски, завеждащ Филиал за Спешна медицинска помощ (ФСМП) гр. Троян и член на Временния оперативен щаб и разгледа новоизградената със средства от дарения изнесена приемна на Спешна помощ. Монтирана е домофонна система на входа на Спешна помощ, с цел безконтактна комуникация на медицинския екип и пациенти, преди постъпването им на територията на филиала. Входът разполага и с видеокамера. Изнесената приемна е оборудвана и отоплена с климатик, а целта ѝ е там да се приемат пациенти, за които има съмнение за заболяване с COVID-19. На изхода на приемната е поставен контейнер за изхвърляне на еднократни предпазни средства. Създадена е строга система за дезинфекция на помещенията, площадката и санитарните автомобили. Към момента има наличност на необходимите дезинфектанти, но продължават да се приемат дарения. Необходими са и предпазни облекла за многократна употреба за персонала.

След срещата във ФСМП, кметът проведе и разговор с управителя на МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“ гр. Троян и член на Временния оперативен щаб – д-р Бамбов. Двамата разговаряха за хода на осигуряване на определените със Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването легла за прием на пациенти с COVID-19. Кметът инспектира помещенията и разговаря с д-р Бамбов за нуждите на болницата, сред които и лични предпазни средства за персонала. Работата по подготовка на болницата продължава.

Напомняме, че с решение на Временния оперативен щаб за борба с коронавирус бе разкрита дарителска сметка. Събраните средства ще бъдат разходени за нуждите на МБАЛ гр. Троян, „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД и Спешна помощ. Даренията могат да бъдат правени по банкова сметка на името на:

ОБЩИНА ТРОЯН

РАЙФАЙЗЕНБАНК-(БЪЛГАРИЯ)ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBАN: BG 94 RZBB 9155 8420008108

Код: 44 51 00

или внасяни в брой в касата на Община Троян.

{gallery}2020/iznesena-priemna-fsmp{/gallery}