Архив на категория: „Елма 13“ ООД

За подкрепа на малките и средните предприятия

За нас е важно да приложим активна държавна политика за подкрепа на българските производители, производители, производители, решителни мерки за създаване на български високотехнологичен икономически модел с висока добавена стойност, нови източници на финансиране на малките и средните предприятия. Така ние ще постигнем ускорен икономически растеж, запазване на валутния борд и на критериите от Маастрихт.

Из предизборната платформа на Българската социалистическа партия

В глава „Икономика“ на своята предизборна програма Българската социалистическа партия поставя въпроса за активната държавна политика в подкрепа на икономиката.

Двама от кандидатите на Българската социалистическа партия за 11 многомандатен избирателен район – нашата д-р Валентина Александрова и водачката на листата Ирена Анастасова – посетиха няколко предприятия в общината. С тях бяха и общинските съветници от БСП Росен Веселинов и Васил Радойчевски.

Във фабриката на „Елма 13“ ООД двете дами се срещнаха с ръководството и работниците и обсъдиха някои особено важни проблеми на производството и пласмента на мебели.

Малкият и средният бизнес наистина се нуждае от своевременна подкрепа, от мерки, които да облекчат неговото развитие. Подкрепата при внедряването на нови технологии в дървопреработващата промишленост и мебелните производства, основни за нашия район, ще помогне за подобряването на качеството на живот на всички.

Ирена Александрова, дългогодишен училищен директор и заместник-председател на Комисията за образование и наука в последното 44 Народно събрание, с интерес обсъди един от най-сериозните проблеми на сектора. Оказа се, че всъщност днес, в условията на световна пандемия и наложени ограничения, за производителите на мебели най-много са трудностите при намиране на квалифицирана работна ръка.