Архив на категория: Ловеч

МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА БСП ЛОВЕЧ ИЗБРА РЪКОВОДСТВО

Общинският съветник от БСП Васил Гадевски единодушно бе избран за председател на младежкото обединение на БСП за област Ловеч. За негови заместници бяха посочени всички председатели на МО на БСП в различните градове на областта.

На срещата в гр. Троян на 7 ноември присъстваха лично Николай Бериевски – лидер на националното младежко обединение на БСП, както и Иван Мандински – негов заместник. Присъстваха младежи от градовете: Ловеч, Тетевен, Луковит, Троян. За пръв път домакини на такъв форум бяха младежите от БСП Троян.

„Най-добре се работи в екип. Само когато сме заедно можем да вървим напред. Не бива да се делим на Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян“ – заяви Минчо Казанджиев, председател на Областния съвет на БСП, и допълни: „Щастлив съм, че има толкова млади хора, прегърнали лявата идея. БСП разчита много на вас, на вашата иновативност и енергия. А домакините от Троян са пример за нас“.

Председателят на общинския съвет на БСП Троян Росен Веселинов подчерта, че младежката организация на БСП в града съществува вече 20 години и провежда различни интересни инициативи, в които се включват и съмишленици и симпатизанти на БСП.

Николай Бериевски съобщи, че има две комисии в младежкото обединение: комисия по икономика и здравеопазване и комисия по образование. Обученията са засилени и 159 младежи са посетили различни курсове само през месец октомври. Според него кадровата политика на партията е много важна, защото новото време изисква много знаещи и можещи млади хора.

Срещата премина топло, с размяна на идеи и виждания по политиката на партия БСП. Накрая гости и домакини посетиха кмета на град Троян Донка Михайлова.

Христина Петрова

Тук можете да видите снимки от събитието:

https://www.facebook.com/BSP.Troyan/videos/765613293791027/

 

Посланикът на Корейската народно-демократична република в Ловеч

На 28 август по покана на Областния съвет на Българския антифашистки съюз – Ловеч с председател Христо Борисов в Ловеч пристигна делегация от посолството на Корейската народно-демократична република. Гости бяха Негово превъзходителство извънреден и пълномощен посланик на КНДР господин Ча Гон Ил, беше придружен от двама свои съветници: господин Кин Чхол Мин (първи секретар в посолството) и господин Джен Чхол Джун – секретар.

Делегацията бе приета от кмета на Ловеч г-жа Корнелия Маринова, а от общината присъстваха още  председателят на ОбС  в Ловеч Петър Цолов и заместник-кметът Венцислав Христов.

По време на неофициалната среща с общественици от цялата област в Клуба на културните дейци – Ловеч гостите бяха представени от господин Христо Борисов, а почетен гост беше и Симеон Игнатов, председател на Централния съвет на Българския антифашистки съюз и почетен председател на Българо-корейското дружество за приятелство. Негово превъзходителство посланикът увлекателно разказа пред многобройната публика за нашата побратимена държава Северна Корея, за нейното икономическо развитие и просперитет.

Повод за провеждане на срещата беше националният празник на Корейската народно-демократична република 9 Септември, припокриващ се с важното значение, което има за българската история 9.09.1944 г.

За нас, публиката, беше голямо удоволствие да слушаме достъпния изказ и слово на господин посланика, още повече, че той е завършил Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 1974 г. и владее един прекрасен български език. Беседата беше допълнена и от множество въпроси, зададени от хората – с голям интерес и с любов към бита и развитието на тази азиатска държава.

След задълбочената беседа господин Христо Борисов представи троянската делегация на Общинския съвет на БСП и на Българския антифашистки съюз – Троян. Подарък и слово от името на двете троянски организации поднесе техният най-млад член Христо Костов, който подчерта благоразположението и топлите чувства, които изпитва Троян към целия народ на Северна Корея и най-учтиво ги покани да гостуват на тържествата по случай 150-годишния юбилей на Троян от обявяването му за град, които ще се състоят на 14 октомври.

Гостите получиха подарък и от господин Христо Борисов – специално на Негово превъзходителство Ча Гон Ил Български език бе връчена картина с емблематичния за Ловеч „Покрит мост“, построен от майстор Колю Фичето.

Финалното обръщение на господин Борисов към гостите ни беше „ Нека да може да съградим и ние мост между Корейската народно-демократична република и Ловеч!“

Цялата аудитория остана силно впечатлена от запомнящата се среща-беседа, посветена на нашата побратимена държава Народна демократична Северна Корея.

Празник на народното творчество и занаяти в Лешница

Кметът на Троян Донка Михайлова, заедно със заместник-министъра на регионалното развитие Валентин Йовев и кмета на община Ловеч Корнелия Маринова се включиха в празника на Лешница, посветен на 140-годишнината на възраждането на селото. Гости бяха още: олимпийският шампион Александър Томов (борец в стил класическа борба, женен за ловчалийка), кметовете на селата Българене, Сливек и Старо Стефаново.

Новата история на Лешница започва след Освобождението.

Тогава българи-балканджии от планинските троянски села и опожарения по-рано Троян се заселват в Лешница след масово изселване на турци.

През 1938 година селото административно преминава към Ловешка околия, но лешничани не спират връзките си с троянска община, много от тях работят в Троян, а децата учат в троянските училища.

„Днес отново почувствах обичта им към Троянския край!“, написа Михайлова още в профила си във фейсбук.

А кметът на Ловеч Корнелия Мариново подчерта: „Всички тачим нашата история и се връщаме към миналото с преклонение и това ще ни води и занапред. Нека ценим волята и усилията на местната власт, да вярваме в силата, добротата и интелигентността, да се справяме с трудностите“.

Кметският наместник Дамян Дамянов благодари на гостите, че са почели празника на селото и пожела срещите да продължават и занапред.

Празникът продължи с художествена програма на групата за фолклор „Балкански огън“, с народни хора и празнична трапеза. В парка беше организирана изложба от рисунки, керамика, стари фотографии.

За предоставените снимки благодарим на сайта „Троян Експрес“ и лично на г-жа Руслана Попсавова.

СКАНДАЛНО! Кумецът на Цв. Василев и комшията му по имот Г. Ганчев дължат над 900 млн. лева на КТБ

Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.

Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.

Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.

Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:

10. „Генимекс“ и свързаните с него дружества Корпоративна група „Генимекс“ е група от търговски дружества, свързани помежду си чрез различни физически и юридически лица. Проследяването и анализа на връзките между дружествата от групата „Генимекс“ водят до физическото лице Георги Петков Георгиев, неин учредител. Твърди се, че през последните години Георги Георгиев е близко до Цветан Василев лице – факт, който неведнъж е бил обект на медийни публикации. Основните дружества от групата „Генимекс“ са „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, „Джи еър“ ЕАД, „Джи еф груп“ ЕООД,
които са кредитополучатели и длъжници на КТБ АД (н).
10.1. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е кредитополучател по три договора за кредит, сключени с КТБ АД (н). Едноличен собственик на капитала е „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД. На 19.08.2015 г. в Търговския регистър е вписана промяна в персоналния състав на Съвета на директорите (СД), като всички досегашни членове на СД – Георги Петков Георгиев, Дора Петкова Георгиева (сестра на Георги Георгиев), и Красимир Тодоров Конов, са заличени и на тяхно място са вписани нови членове – „Фърст Априлци“ ЕООД, „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД и Радостин Иванов Иванов. Към 19.08.2015
г. „Фърст Априлци“ ЕООД е с управител Радостин Иванов Иванов и със собственик на 100% от дяловете в капитала „Априлци холидейс 2000“ ЕООД, което по същото време е притежавано от Мая Иванова Николова, вписана като едноличен собственик на капитала и управител от учредяването на това дружество на 26.07.2010 г. (Мая Иванова Николова е съпруга на Георги Петков Георгиев). „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е с едноличен собственик на капитала също Георги Петков Георгиев. До 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД са в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №27, ет.7, офис1. На 11.12.2014 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление – в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №95-97, ет.2, а на 07.05.2015 г. седалището е преместено отново в Плевен, а новият адрес на управление е: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1.
На 25.03.2016 г. седалището и адресът на управление на дружеството са преместени в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Два месеца по-късно, на 31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент. Непосредствено, след като КТБ АД (н) се снабдява с изпълнителни листове срещу дружеството, на 13.08.2015 г. е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност от друг кредитор, за който има вероятност да е свързан с длъжника „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД. На основание подадената молба за несъстоятелност съдът спира образуваните от КТБ АД (н) изпълнителни дела срещу длъжника. Изпълнителните дела няколкократно са възобновявани от съда и отново спирани по искане на длъжника.
След показаната по-горе промяна в седалището и адреса на управление на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, на датата 11.04.2016 г. е подадена нова молба за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството от трето лице – „Джи ем еър“ ЕООД, претендиращо, че е кредитор, въпреки висящността на първоначалното дело понесъстоятелност, образувано по молба на банката. Така образуваното второ дело по несъстоятелност, вероятно е симулативно (с фиктивен кредитор), с цел да противодейства на усилията на КТБ АД (н) да събере вземанията си от длъжника, като това е така и поради следното:
– „Джи ем еър“ ЕООД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД лице. Учредено е на 14.08.2012 г. от Мая Иванова Николова, която е негов едноличен собственик на капитала и управител и до настоящия момент. Седалището и адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2, където по това време са седалището и адресът на управление на „Интерхотели“ АД.
– „Интерхотели“ АД е част от групата „Генимекс“ и е свързано с „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД лице. Мажоритарен собственик на капитала на „Интерхотели“ АД е „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, а членове на съвета на директорите през годините са били Стела Петкова Иванова, Дора Петкова Георгиева и Радостин Иванов Иванов. Седалището и адресът на управление на това дружество се намират в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2, където за кратки периоди след 20.06.2014 г. се местят
седалището и адресът на управление на част от дружествата от групата „Генимекс“.
– Мая Иванова Николова е съпруга на Георги Петков Георгиев; Стела Петкова Иванова е майка на Мая Иванова Николова; Дора Петкова Георгиева е сестра на Георги Петков Георгиев.
– всички документи, представени по делото за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, образувано по молба на „Джи ем еър“ ЕООД, не са отразени в счетоводствата на дружества.
– последица на откритото производство по несъстоялност е спирането на всички изпълнителни дела, насочени срещу имуществото на длъжника. За осуетяване събирането на вземанията на КТБ АД (н) от страна на „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД, дружеството е предприело и множество действия, насочени към освобождаване от имущество:
– На 08.07.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“ ЕООД, собствеността върху недвижим имот с площ 2920 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“;
– На 31.10.2014 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Електрогрупинженеринг“ ООД, собствеността върху недвижим имот с площ 3060 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“.
– На 19.02.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Жечев транс БГ“ ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 1500 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“ и поземлен имот с площ 9000 кв. м, в град Ловеч, ул. „Източна промишлена зона“.
– На 09.04.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижими имоти: поземлен имот с площ 111 кв. м, поземлен имот с площ 1289 кв. м, поземлен имот с площ 427 кв. м, поземлен имот с площ 484 кв. м, поземлен имот с площ 267 кв. м, находящи се в гр. София, ул. „Околовръстен път“.
– На 23.06.2015 г. „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД е прехвърлило на „Кепитъл сити пропърти“ ЕООД, собствеността върху недвижим имот, сграда (със смесено предназначение) с площ 71 кв. м., в гр. Априлци, ул. „Васил Левски“.
10.2. „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД
„Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е кредитополучател по един договор за кредит, сключен с КТБ АД (н).На 14.08.2015 г. са вписани промени в състава на Съвета на директорите (СД), като досегашните членове на СД – Георги Петков Георгиев, Стела Петкова Иванова и Гергана Донкова Иванова, са заличени. На тяхно място са вписани нови членове – „Фърст Априлци“ ЕООД, „Ди енд ди джи инвест“ ЕАД и Радостин Иванов
Иванов.
Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №95-97, ет.2. На 07.05.2015 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление – гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1. На 23.10.2015 г. относно седалището и адресът на управление на дружеството са вписани нови данни: гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25. Седем месеца месеца по-късно, на 31.05.2016 г., адресът и седалището са отново с регистрация в гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №18, ет.1, ап.1, актуална и към настоящия момент.
На 12.09.2015 г. в Окръжен съд – Плевен от „Финира“ ЕООД е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, по-късно делото е прекратено поради оттегляне на молбата.
На 01.10.2015 г. в Окръжен съд – Плевен отново от „Финира“ ЕООД е подадена нова молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, по която е образувано дело, което по-късно също е прекратено.
На 18.01.2016 г. в Окръжен съд – Пловдив е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД, като молител отново е „Финира“ ЕООД, което се легитимира като кредитор на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД с вземане по Договор за цесия, сключен на 03.02.2014 г. между „Джи еър“ ЕАД, което е свързано лице с „Ди ен ди джи петрол продуктс“ ЕАД. С молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поискано от съда допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. С определение от 15.02.2016 г. съдът е наложил исканите мерки. Подадена е жалба от КТБ АД (н) до Апелативен съд – Пловдив за отмяна на допуснатото спиране на принудителното изпълнение. Още преди
произнасяне по жалбата, на 27.05.2016 г. с решение на съда производството по несъстоятелност на „Ди енд ди джи петрол продуктс“ ЕАД е открито и едновременно с това е спряно за срок от една година поради липса на средства за покриване на началните разноски на несъстоятелността и дружеството е обявено в несъстоятелност.
10.3. „Джи еър“ ЕАД
„Джи еър“ ЕАД е кредитополучател по един договор за кредит, сключен с КТБ АД (н), като едноличен собственик на капитала е Дора Петкова Георгиева, сестра на Георги Петков Георгиев. Към 20.06.2014 г. седалището и адресът на управление са в гр. Горна Оряховица, община Велико Търново, ж.к. Аерогара (Летище) – Аероклуб Горна Оряховица. На 15.10.2014 г. в ТР е вписана промяна в седалището и адреса на управление в гр. София, район Красно дело, ул. „Топли дол“ №1А, ет.3, ап.5. На 09.11.2015 г. седалището и
адресът на управление на дружеството са променени отново в гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев“ №2. Няколко месеца по-късно, на 19.02.2016 г. седалището и адреса на управление на дружеството са преместени в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов“ №25, ет.3, ап.6. След последната промяна на седалището, на 09.03.2016 г. до Окръжен съд – Пловдив е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“ ЕАД, по която молител е „Фърст Априлци“ ЕООД – свързано лице с „Джи еър“ ЕАД и което се легитимира като кредитор с вземане, придобито от „Интерхотели“ АД (също
дружество от групата).
С молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Джи еър“ ЕАД е поискано от съда допускане на предварителни обезпечителни мерки – спиране на изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н) срещу дружеството. Искането не е уважено, а отказът на съда е потвърден от Апелативен съд – Пловдив по жалба на „Фърст Априлци“ ЕООД.

Видно от изложеното – чрез множество правни действия (създаване на задължения и откриване на производства по несъстоятелност) длъжниците от групата „Генимекс“ целят да възпрепятстват събирането на вземанията на КТБ АД (н) по образуваните от банката изпълнителни дела.

 

Фирми от област Ловеч са от големите длъжници на КТБ, които затрудняват събирането на дължимите от тях кредити

Синдиците на КТБ публикуваха анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката, в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество с произход от банката, която информация е публично оповестена в изпълнение на законови разпоредби или е придобита от публични регистри.

В изпълнение на своите задължения на основание чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения.

Срещу длъжниците на КТБ АД (н), които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността.

Видно от Търговския регистър по партидите на някои от длъжниците на КТБ АД (н) се заявяват за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи, както и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Настоящият анализ показва движението на някои съществени активи, на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като – недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността.

Целият анализ, публикуван на сайта на КТБ:

1. „Петрол“ АД и дружествата от икономическата група „Петрол“ Дружествата от групата „Петрол“, които имат задължения по активни кредити към КТБ АД (н), са: „Нафтекс Петрол” ЕООД, който е длъжник на КТБ АД (н) по 3 договора за кредит с общ размер на задълженията от около 140 млн. лева (за част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД) и „Арвен” АД, който е длъжник на КТБ АД (н) по договор за банков кредит за сумата от около 53 млн. щ. долара (по дълга поръчители са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД). „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж” ЕООД също са били кредитополучатели по договори с КТБ АД (н), но задълженията им са погасени чрез прихващане (осчетоводени през периода на квестурата на банката). Също през периода на квестурата са освободени всички учредени в полза на КТБ АД (н) обезпечения, като залог на търговското
предприятие на „Елит Петрол“ АД и на „Варна Сторидж“ ЕООД, ипотеки върху недвижимите имоти – бензиностанции и петролни бази и особени залози върху находящите се в имотите съоръжения. Следва да се има предвид, че именно в имуществото на „Елит Петрол“ АД са се намирали повече от бензиностанциите на
групата, а в имуществото на „Варна Сторидж“ ЕООД – основната петролна база на групата в гр. Варна. Освобождаването на обезпеченията е отворило възможността за изваждането на активите в нови търговски дружества и отдалечаването им от кредитора КТБ АД (н).
Икономическата група „Петрол” към 30.11.2016 г. включва посочените по-долу дружества и е структурирана по описания начин, като може да се изведе следната обща характеристика на всяко едно дружество – всички дружества от Групата са регистрирани, или адресът им на управление е преместен след 20.06.2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ АД (н)), в гр. Ловеч, ул. ”Търговска” №12 (на този адрес се
намира хотел „Ловеч“). Предприетите действия от страна на длъжниците за смяна на управлението или собствеността на дружествата, или за прехвърляне или обременяване на активите им, са следните:
1.1. „Петрол” АД
„Петрол“ АД е публично акционерно дружество. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. Част от акциите на това дружество (52,60%) са заложени в полза на (или се притежават от) КТБ АД (н), както следва:
а) 28,85% са собственост на „Алфа Кепитъл” АД. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в несъстоятелност на 10.07.2015 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ АД (н) по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) за обезпечаване на невърнат заем по
договор за кредит от 110 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по – горе), но поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
б) 18,31% са собственост на „Корект Фарм” ЕООД. От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. След преместване на седалището в Ловеч самото дружество е подало молба за обявяване в несъстоятелност и е обявено в несъстоятелност на 18.12.2014 г. Акциите му в „Петрол” АД са заложени в полза на КТБ
АД (н) по реда на ЗОЗ за обезпечаване на невърнат заем по договор за кредит от 43 млн. лева (отделен кредит, който не е посочен по-горе), но поради производството по несъстоятелност, КТБ АД (н) не може да насочи изпълнение върху тях;
в) 5,50% са собственост на самата КТБ АД (н); „Петрол“ АД има Надзорен съвет, избран на 14.10.2014 г., в състав: „Петрол Асет Мениджмънт” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Тодор Иванов;

„Петрол Корект” ЕООД, което дружество е еднолична собственост на Николай Гергов (бивш – до 24.07.2014 г.) – собственик на „Корект Фарм” ЕООД) и Иван Алипиев Войновски; Дружеството се управлява от Управителен съвет, избран на 27.10.2014 г., в състав: Гриша Данаилов Ганчев; Милко Константинов Димитров; Георги Иванов Татарски; Лъчезар Николов Граматиков и Кирил Емилов Шилегов. „Петрол“ АД се представлява от Милко Константинов Димитров и Георги Иванов Татарски – заедно. През м.март 2014 г. „Петрол“ АД е заложило всички свои 10 търговски марки на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД. През м.май 2015 г., като втори заложен кредитор, „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД (след залога на банката) е продало по реда на ЗОЗ всички тези 10 броя търговски марки на „Петрол“АД, на купувача „Прима Консулт
Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар Йорданов Йорданов), за сумата от около 500 хил. лева.
1.2. „Нафтекс Петрол” ЕООД
„Нафтекс Петрол” ЕООД, е 100% собственост на „Петрол” АД. С договор от 11.12.2015 г. с нотариална заверка на подписите всички дружествени дялове с номинална стойност 262 757 330 лева са прехвърлени на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД за цена от 1 лев, но прехвърлянето не е вписано в Търговския регистър поради предприети от КТБ АД (н) действия за спиране на вписването. „Олимп Спорт Тетевен“ ООД, с управител
Николай Василев Райков, е собственост на община Тетевен (7,35%) и на „Вулевич Корект“ ЕООД (92,65%). „Вулевич Корект“ ЕООД е собственост на сръбския гражданин Радоман Вулевич, учредено 2 месеца преди да придобие на 25.11.2014 г. дяловете в капитала на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД от прехвърлителя „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД.
От 20.11.2015 г. „Нафтекс Петрол” ЕООД се управлява от Николай Василев Райков, който е и управител на „Олимп Спорт Тетевен“ ООД. След преместване на седалището в Ловеч по искане на друг кредитор е образувано дело за обявяване в несъстоятелност на „Нафтекс Петрол” ЕООД, по което КТБ АД (н) се
е присъединило като кредитор. С решение от 06.07.2016 г. дружеството е обявено в несъстоятелност. По предявени от банката възражения на 18.11.2016г. Окръжен съд – Ловеч е изключил от списъка на приетите вземания такива, на свързани с „Петрол“ АД дружества, в размер на около 130 млн. лева.
1.3. „Петрол Север” ЕООД
„Петрол Север” ЕООД е 100% собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД. Дружеството не е длъжник на КТБ АД (н). „Петрол Север” ЕООД е учредено на 15.05.2015 г. със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. От 08.02.2016 г. „Петрол Север” ЕООД се управлява от управителя Николай Василев Райков. В капитала му обаче са апортирани недвижими имоти, ипотекирани в полза на КТБ АД (н), както следва: 1. Петролна база – Бургас с площ от 48 944 кв.метра и построените в нея 7 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 2. Петролна база – Пловдив, представляваща 67,51% от 58 630 кв.метра и построените там 38 сгради, 67,51% от 197 764 кв.метра и построените там 78 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи; 3. Петролна база – Пиргово с площ от 232 036 кв.метра и построените на нея 16 сгради, 4 външно водоснабдяване с бункерни помпени станции, намиращи се в землището на с. Пиргово, представляващи част от Петролна база – Пиргово (нова площадка), с обща площ от 295 790 кв.метра, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи. Апортирани са и имоти, които не са обезпечение на кредити от банката: 1. Петролна база – Благоевград с площ от 43 873 кв.метра и построените на нея 22 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи и 2. Петролна база – Каспичан с площ от 42 000 кв.метра и построените на нея 10 сгради, както и находящите се в базата движими вещи – машини, съоръжения и други активи;
1.4. „Елит Петрол” АД
„Елит Петрол” АД, 99,99 % от акциите на което са собственост на „Петрол” АД, не е пряк длъжник по кредит на КТБ АД (н). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. „Елит Петрол” АД се управлява от Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов. „Елит Петрол” АД обаче е бил кредитополучател от КТБ АД (н) по договор за банков кредит с разрешен размер 15 млн. щ. долара и по договор за синдикиран банков кредит с разрешен размер 86 млн. щ. долара, отпуснат от КТБ АД (н) и „ЦКБ“ АД. И двата договора са погасени с прихващания срещу цедирани суми на вложители. След погасяването на кредитите, със съгласие на квесторите на КТБ АД (н) Лютов и Костадинчев е извършено заличаване на вписаните в полза на КТБ АД (н) обезпечения, а именно – залози на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД и ипотеки върху отделните имоти – бензиностанции, собственост на същото дружество. Веднага след това е вписан особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД в полза на дружеството „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД, като „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД е с регистриран адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №3 (адресът, на който са регистрирани дружествата от групата „Литекс“ – „Литекс комерс“ АД, „Литекс комерс“ АД, „Литекс Тауър“ ЕАД и други). В търговския регистър е вписан също така особен залог на търговското предприятие на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД в полза на
„Първа Инвестиционна Банка“ АД за вземане по договор за кредит от 30.10.2014 г. за 28 млн. щ. долара.
1.5. „Елит Петрол – Ловеч” АД
До края на 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч” АД е било 100% собственост на „Елит Петрол” АД. От 17.11.2015 г. акционери са „Елит Петрол” АД и „Петрол Технолджис“ ООД, като последното също е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и 99% от капитала му е собственост на „Петрол“ АД. От учредяването си през 2015 г. „Елит Петрол – Ловеч“ АД е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12. В капитала му са били апортирани от „Елит Петрол” АД 167 бензиностанции на „Петрол”. „Елит Петрол – Ловеч” АД се управлява от Изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов.  В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на това дружество (както и на дружеството – майка „Елит Петрол“ АД) в полза на „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД. Залогът обезпечава вземане по договор за синдикиран банков
кредит, придобито чрез суброгация в правата на „ЦКБ” АД. На 13.05.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към отделни активи на предприятието, като всички са прехвърлени в периода м.юни –м.юли 2015 г., в полза на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (еднолична собственост на Чавдар
Йорданов Йорданов).
1.6. „Варна Сторидж” ЕООД
„Варна Сторидж” ЕООД е 100% собственост на „Елит Петрол” АД (предишен собственик е „Петрол“ АД). От 2014 г. дружеството е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” № 12. „Варна Сторидж” ЕООД се управлява от Управителя Методи Грозданов Пенев. „Варна Сторидж” ЕООД е било пряк кредитополучател по договор с КТБ АД (н), но също е погасило своите задължения чрез прихващане. „Варна Сторидж“ ЕООД е
солидарен длъжник и по кредит от КТБ АД (н) на „Нафтекс Петрол“ АД. В Търговския регистър по партидата на това дружество са вписани два особени залога на търговското предприятие на дружеството в полза на „Недош Трейдинг” ЕООД, собственост на сръбския гражданин Небойша Дошен от град Сомбор, за вземания,
прехвърлени му от „Литекс Трейд” ЕАД, от продажба на 100% от акциите на „Петролна база Варна” ЕАД и 5 млн. лева от продажба на недвижим имот във Варна. На 09.04.2015 г. заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение към отделни активи на предприятието – акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Варна” ЕАД и акции, представляващи 100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД. И двата актива са продадени по реда на ЗОЗ от заложния кредитор „Недош Трейдинг”
ЕООД на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (с едноличен собственик Чавдар Йорданов Йорданов).
1.7. „Петролна база Варна” ЕАД
„Петролна база Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на „Варна Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От 2014 г. „Петролна база Варна“ ЕАД е със седалище в гр. Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява
от изпълнителния директор Чавдар Йорданов Йорданов. „Петролна база Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит. В капитала на дружеството е апортирана част от петролната база в гр. Варна с площ от 13 275 кв.метра и построените в тази част сгради.
1.8. „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД до 05.10.2015 г. е било 100% собственост на „Варна Сторидж” ЕООД, като от тази дата 100% от акциите са собственост на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД, което е придобило акциите от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ. От създаването си през 2014 г. „Петролна база – Петрол Варна“ ЕАД е със седалище в гр.
Ловеч и адрес ул. ”Търговска” №12 и се управлява от изпълнителния директор Чавдар Йорданов Йорданов.
„Петролна база – Петрол Варна” ЕАД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит. В капитала на дружеството е апортирана останалата част от петролната база в гр. Варна с площ от 91701 кв.метра и построените в тази част сгради.
1.9. „Арвен” АД
„Арвен“ АД е собственост на Александър и Валентин Иванови. Дружеството е със седалище в гр. Бургас и адрес „Александровска“ №21. „Арвен” АД е длъжник на КТБ АД (н) за сумите по Договор за банков кредит от 12.02.2013 г. с разрешен размер 62 млн. щ. долара, предназначен за оборотни средства. По кредита поръчител и залогодател са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД, което е заложило влекачи с полуремарке и цистерни за гориво. Кредита е обезпечен със залог на вземания от трети лица от продажба на горива (залог върху 52 хил. тона гориво в Петролна база – Пловдив, на обща стойност 52 млн. щ. долара, което впоследствие (при извършване на описа по образуваното от КТБ АД (н) изпълнително дело), се оказва, че липсва – горивото е било продадено без паричните средства да са постъпили по сметка на банката) и залог на 10 търговски марки на „Петрол” АД,
продадени от „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД също на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД.
1.10. „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
„Прима Консулт Индъстри“ ЕООД е създадено през 2014 г., като до 15.01.2016 г. е било 100% собственост на Чавдар Йорданов Йорданов (роден през 1947 г.), баща на Росица Йорданова. Росица Йорданова е управител/изпълнителен директор и/или собственик на множество търговски дружества, свързани с „Литекс Комерс“ АД и Гриша Ганчев, а именно: „Уотърсий България“ ЕАД, „Литекс Трейд“ ЕАД, „Хидро електрик България“ ЕАД, „Литекс Бояна Палас“ ЕАД, „Литекс Сий Пропърти“ ЕАД, „Ловен комплекс бялка“ ЕАД, „Апартаментен комплекс Литекс Банско“ ЕАД, „Карла Пропърти“ ЕООД, „Литекс Моторс“ АД, “Литекс Тауър“ ЕАД, „Литекс травел“ АД. От 15.01.2016 г. всички дружествени дялове от капитала на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД са собственост на „Дарк Софт Лимитид“, регистрирано в Обединени Арабски Емирства, чиито пълномощник също е Чавдар Йорданов Йорданов. Макар, че „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД не дължи пряко на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит, същото дружество придоби през периода 2015 – 2016 г. чрез серия от юридически сделки (и към момента е собственик) на следните активи, обезпечавали първоначално отпуснати от КТБ АД (н) кредити на Групата „Петрол“, а именно : 147 бензиностанции, които е придобило от заложния кредитор на „Елит Петрол – Ловеч” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ; 100% от капитала на „Петролна база – Варна” ЕАД, които е придобило от заложния кредитор на
„Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ, 100% от капитала на „Петролна база – Петрол Варна” ЕАД, които е придобило от заложния кредитор на „Варна Сторидж” ЕООД – „Недош Трейдинг” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ, всички търговски марки на „Петрол“ АД, които е придобило от заложния кредитор на „Петрол ” АД – „Кристъл Асет Мениджмънт” ЕООД при изпълнение по реда на ЗОЗ.
В Търговския регистър е вписан особен залог на търговското предприятие на дружеството в полза на „Първа Инвестиционна Банка“ АД. В случая вероятно се касае за сделки (създаване на задължения, обезпечаване на
същите със залози по реда на ЗОЗ и изпълнение върху заложеното имущество), извършени единствено с цел да се прекъсване връзката между вземанията на КТБ АД (н) и активите (основно бензиностанции и петролни бази) на нейните длъжници от Групата „Петрол“, като тези активи бъдат придобити от свързаното с Гриша Ганчев лице – „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД (с управител Чавдар Йорданов Йорданов).

1.11. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД
„Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е създадено през 2008 г., първоначално с фирма „Стормакс“, след това „Кристъл Шугър“, а от 14.07.2014 г. с настоящата фирма (наименование). Първоначално едноличен собственик на капитала е била Ваня Божилова, след това Тодор Иванов, от 25.08.2014 г. до 21.12.2015 г. е било 100% собственост на Калоян Петков Енчев. От тази дата всички дружествени дялове са собственост на „Делта Рийф Лимитид“, регистрирано в Обединени Арабски Емирства. При създаването си дружеството е със седалище в гр. София, ул. “Банат“ 10, а от 12.06.2013 г. – в гр.София, ул. “Лъчезар Станчев“ №3 (адреса на управление на дружествата от Групата „Литекс“). Сега адресът на дружеството е в гр. София, ул. “Николай Лилиев” №21, офис 2, като „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД се управлява от управителя Калоян Петков Енчев. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД е свързано лице с „Петрол“ АД. Съгласно справка в Търговския регистър по партидата на „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД, в същото на 19.10.2015 г. се е вляло дружеството „Петрол – Запад“ ЕООД. Отново от справка в Търговския регистър по партидата на „Петрол – Запад“ ЕООД, което е заличено без ликвидация, се установява, че дружеството е било създадено с непарична вноска от „Петрол“ АД, което е внесло в капитала му 10 броя свои бензиностанции, находящи се гр.
София и е било едноличен собственик на капитала му. „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД не дължи на КТБ АД (н) суми по договор за банков кредит, но е заложен кредитор на „Елит Петрол ” АД, „Елит Петрол – Ловеч” АД и „Петрол” АД и като такъв е прехвърлило (продало) на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД
147 бензиностанции, собственост на „Елит Петрол – Ловеч” АД и 10 броя търговски марки, собственост на „Петрол“АД.
Всички гореописани дружества от Групата „Петрол“, както и дружествата, в които се изваждат активи на Групата „Петрол“, имат връзка помежду си и вероятно са под крайния фактически контрол на Гриша Ганчев, като управителите, изпълнителните им директори и формалните им собственици са действали кординирано, с цел да осуетят възможно изпълнение от страна на КТБ АД (н) върху активите на групата. Извън погасяването на кредити чрез посочените по-горе прихващания, в полза на КТБ АД (н) няма извършени плащания от фирмите от Групата „Петрол“ за погасяване на съществуващите и към момента техни кредитни задължения.

Източник: КТБ (Н)