Архив на категория: Милко Недялков

Нова книга за Дойран

Този месец излезе от печат книгата „При Дойран… Героична летопис“. Тя е посветена на воювалите и загиналите при Дойран (Първата световна война) воини от гр. Угърчин. Автор на книгата е Мария Щрегарска. Троянците, които се интересуват от Дойранската епопея, познават писателката по предходната ѝ творба – „Нашият генерал“, романизирана биография на ген. Радой Сираков, един от началниците на 9-а пехотна Плевенска дивизия.

Авторката на книгата е отразила „угърчинската“ гледна точка върху голяма част от основните събития на трите войни – Балканска, Междусъюзническа и Първа световна.

Група ентусиасти (Колю Терзиев, Цветан Бойкин, Борислав Патарински и Мариан Маринов) са извършили огромна изследователска работа във военните архиви. По събраните данни Мария Щрегарска е направила пълни списъци на мобилизираните в Първата световна война угърчинци (по полкове – 34-ти Троянски, 58-и, 73-и, 33-и Свищовски, 9-и и 11-и маршеви, 9-а пионерска дружина, други формирования) – общо 950 души; списък на част от наградените войници; списък на загиналите воини (отново по полкове) – общо 212 души.

Особен интерес представляват спомените за Първата световна война на Данчо Данчев Коев, учител от Угърчин. Книгата е илюстрирана с 24 снимки (2 съвременни, останалите от периода на войната). Автор на част от снимките е угърчинецът Нешо Шарков, фотограф на 34-ти Троянски полк.

Неоценима (при това безвъзмездна) помощ при набирането на текста е оказал Милко Недялков, народен представител в 44-то Народно събрание. Редактор на книгата и консултант по военните проблеми е о. з. полковник инж. Димитър Костадинов.

Книгата е написана на великолепен български език и се чете на един дъх.

Васил Радойчевски

За стратегията на общината в областта на образованието през следващия 9-годишен период

В салона на община Троян бяха представени два базови за развитието на образованието в общината документа – отчет за изпълнението на досегашната Стратегия за развитие на образователната система в община Троян (2014–2020) и Рамка за приемане на Стратегия за развитието на община Троян през периода 2021–2030 година.

По двете теми докладчик беше г-жа Розалина Русенова (заместник-кмет на общината).

В отчета на общината бяха представени състоянието на училищната мрежа; броят и видът на институциите; обхващането на подлежащите на обучение деца. Посочени бяха също и маломерните и слетите паралелки, както и училищата, които осъществяват иновации.

Анализирани бяха и специфични елементи на образователната система – осигуряване на транспорт, столово хранене, целодневна организация на учебния процес. Специално се отбеляза подкрепата на социално слаби и хронично болни деца и ученици, както и на даровити деца.

Подробен беше анализът на подобряването на материално-техническата база и на осигуреността с компютърна техника, вкл. оборудване на компютърни кабинети, изграждане на спортни зали и подобряване на инфраструктурата.

Представиха се данни за образователния ценз и квалификацията на педагогическите специалисти.

В представянето бяха включени и данни за извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

След представянето на текстовете в обсъждането се включиха учители и общинският съветник Васил Радойчевски, които поставиха въпроси. Между най-важните въпроси можем да отбележим:

  1. Възможностите за откриване на спортни паралелки. Тук е важно да подчертаем, че Троян, град с традиции в спорта, подготвя качествени спортисти, спортисти на високо равнище, които (вече изградени) отиват в спортните училища в други населени места.
  2. Възможности за предоставяне на плувния басейн в СУ „Св. Климент Охридски“ на граждани от общината.
  3. Недостиг на логопеди, което довежда до сериозни и, най-важното, дълговременни проблеми в развитието на най-малките жители на общината.
  4. Неяснота на задълженията на психолозите в училищата.
  5. Неяснота в прилагането на придобитите умения от страна на зрелостниците, завършили професионални училища и паралелки.
  6. Съмнения в качеството на работа на отделни паралелки и училища при липса на контрол върху техните резултати.

Специално беше възражението срещу формулираната подцел „привличане на млади педагогически кадри“. Отбеляза се, че самоцелното назначаване на млади учители с цел подмладяване на средната възраст на училището е преди всичко сегрегационно, а след това и отваря вратички за назначаване на лица без необходимата квалификация.

На въпросите отговори г-жа Русенова.

Гости на събитието бяха Милко Недялков, заместник областен управител, и Васил Радойчевски – единствен общински съветник (освен г-жа Радка Бончевска и г-н Ангел Балев, които обаче присъстваха в качеството си на директори на образователни институции).

С основните документи от срещата можете да се запознаете оттук:

Отчет на изпълнението на Стратегията за развитие на образованието в община Троян (2014–2020 година)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/отчет-за-изпълненение-на-III-етап-на-Стратегия-2019-2020.pdf

Проект на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-strategicheska-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030.pdf

Проект на План за изпълнение на Стратегическа рамка за развитието на образованието в община Троян (2021–2030)

https://bsptroyan.com/wp-content/uploads/2021/06/proekt-na-plan-za-izpalnenie-na-strategicheskata-ramka-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-obshtina-troyan-2021-2030-g-za-perioda-2021-2024-g.pdf

Снимки: Троян Експрес

Готова е листата на БСП – Ловеч

Областната организация на Българската социалистическа партия – Ловеч е готова с листата с кандидати за народни представител за 45-ото Обикновено народно събрание.

Начело на листата е Ирена Атанасова, посочена за водач на листата от Националния съвет на БСП, съгласно чл. 33 на Устава на БСП.

Г-жа Атанасова е била депутат в 42 и 44 Народно събрание. Преди да се включи активно в политическа дейност е директор на столичното 125 СУ „Боян Пенев“. Заместник-председател на БСП по публични политики.

Ловешките социалисти подредиха кандидатите за останалите места в листата.

След водача Ирена Атанасова втори е Минчо Казанджиев, председател на Областната организация на БСП – Ловеч.

Трета в листата е д-р Валентина Александрова, което е нашето – на общинската организация на БСП Троян – предложение. Д-р Александрова отново получи доверието на троянци, след като вече един мандат е народен представител (в 44 Народно събрание). Въпреки че Валентина Александрова е трета в листата, на изборите ние можем да покажем своята подкрепа, като използваме възможностите на преференциалния избор.

Милко Недялков, народен представител в 44 Народно събрание, си направи отвод и отказа да бъде включен в листата.

Листа на кандидатите за народни представители от 11 МИР за 45 Обикновено народно събрание

1. Ирена Анастасова

2. Минчо Казанджиев – председател на Областен съвет на БСП-Ловеч и председател на ОбС на БСП-Ловеч.

3. д-р Валентина Александрова – член на общинската организация на БСП Троян, народен представител в 44 Народно събрание.

4. Тихомир Райновски – председател на ОбС на БСП – Угърчин

5. Иван Иванов – гражданска квота Тетевен

6. Бистра Лазарова – общински съветник от БСП – Луковит

7. Милчо Михайлов – председател на Обс на БСП – Ябланица

8. Коалиционен партньор

9. Тодор Тодоров – председател на Обс на БСП – Луковит

10. Събчо Лалев – председател на Обс на БСП – Априлци

БСП ТРОЯН ИЗБРА СВОИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

Кметът Донка Михайлова даде отвод на издигнатата ѝ
кандидатура за евродепутат

 21 кандидати за
евродепутати от листата на БСП бяха предложени на Конференцията на БСП Троян на
9 март. Трима от тях си дадоха отвод. Това бяха депутатът от БСП Милко Недялков,
председателят на Областния съвет на БСП Минчо Казанджиев и кметът на гр. Троян
Донка Михайлова. Донка Михайлова заяви: „Най- голяма удовлетвореност ми носи
местното самоуправление“.

 На Конференцията на
БСП в града ни предложенията за евродепутати бяха гласувани заедно, без да
бъдат подреждани. Сред тях са имената на Елена Йончева, Петър Корумбашев, Деница
Златева, Румен Гечев, Сергей Станишев, Крум Зарков, Янаки Стоилов и др.
Предложенията бяха отнесени към Областния съвет, а той от своя страна ще ги
отнесе до Националния съвет на БСП. На 6 април листата с кандидатите за
евродепутати ще бъде окончателно готова.

 Този форум на БСП
отчете важността на европейските избори и като индикатор за предстоящите местни
избори през есента. Председателят на Общинския съвет на БСП Росен Веселинов
заяви, че така нареченият 30-годишен демократичен преход на България вече е
изчерпан. Налице според него са икономически застой, слаби темпове на
икономически растеж, увеличаване на бедността и социалното неравенство. Той
каза: „Това повече не трябва да се допуска и затова „Визия за България“ очерта
нов модел, който да доведе до икономически и социален просперитет на
българското общество. „Визията“ представя реални мерки за справяне с
демографската криза, ниската раждаемост и миграцията. В нея се обръща внимание
на увеличаване на доходите, икономическия растеж и др.

Според Веселинов бъдещите евродепутати от БСП трябва да
отстояват принципа за единна Европа. Съюз с равни възможности, права и
задължения, а не на двоен стандарт. Той заяви: „Истинската проевропейска идея е
благоденствие на страните в съюза и ние от БСП ще се борим за това. Искрено се
надяваме да победим на тези избори“.

 Христина Петрова