Архив на категория: на национално ниво

Прегаряме…

А може би сме отдавна ИЗГОРЕЛИ…

„Бърнаут синдромът е болестта на 21-и век, която според Световната здравна организация, в световен мащаб приема размери на глобална епидемия, а според Международната организация по труда 200 милиарда евро са загубите в световен мащаб от прегарянето за: отпуски по болест, разходи за хоспитализация и амбулаторно лечение, и загуби от снижена производителност на труда.“

„Изследването, което Пловдивският университет по поръчка на МОН извърши, даде важна и актуална диагностика за степента на прегаряне на българските учители и директори. Във връзка с това екипът, направил изследването, отправя предложение към Министерството на образованието и науката да инициира създаването на експертна група от представители на заинтересованите институции и организации за изработване на Национална политика за диагностика, превенция и справяне с хроничния стрес на работното място при педагогическите специалисти.“

И в Ловеч колегите от СУ“Св.Кл.Охридски“ празнуват

Откриха нов кабинет по история в гимназия в Ловеч за патронния й празник

Росица Христова (24 часа) 

Средно училище „Свети Климент Охридски“ в Ловеч отбеляза своята 126-годишнина. В деня на празника бе открит и осветен нов кабинет по история, първи по рода си в областта, с гордост съобщи директорът Валери Христов. В него уроците ще протичат в „компанията“ на автентични униформи от героични за родината ни времена: четническа униформа от хайдушкото движение и Априлското въстание, опълченска униформа от времето на Руско-турската война, на български войник от Балканската война и от Втората световна война.             ==>

Къде и как може да останем на палатка в националните паркове

До три нощувки на палатка на едно и също място в националния парк „Рила“ и в парк „Витоша“ са разрешени. В националния парк „Централен Балкан“ можем да останем 12 дни в бивака „Бялата река“. В националния парк „Пирин“ няма такива ограничения, показва допитване на БТА до ръковод…
чети нататък …