Архив на категория: споразумение

Становище на коалицията

Във връзка с подписването на споразумение за толерантност по време на кампанията за провеждане на местните избори на 25 октомври 2015 г. коалиция „Избор за Троян“ изразява следното становище:

I. Коалиция „Избор Троян“ безусловно спазва законите на страната и не е нужно с избирателни извадки от тях да преповтаря намерения за спазването им. Какво по-силно доказателство за съблюдаване на законността и зачитане на демократичните принципи от факта, че най-вече благодарение на коалиция „Избор Троян“ с Решение №9588/17.09.2015 г. на Върховния административен съд (ВАС) беше отменено като НИЩОЖНО Решение №2108/11.09.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което си решение ЦИК погазваше грубо закона и поставяше в неравностойно положение всички местни коалиции и инициативни комитети в страната. Решение, с което се създаваха и предпоставки за търговия на едро с гласове. Важно обаче е да отбележим, че същото това решение на ЦИК бе взето от законните представители на същите тези партии, които сега гръмогласно тръбят за почтеност и демокрация.

II. Водени от желанието ни за политическа толерантност и почтеност предложихме някои допълнения в Споразумението за политическа толерантност.

1. По наше предложение в споразумението се добави „предизборната кампания да се води на български език“.

2. Подписалите споразумението на 2 октомври 2015 г. не приеха две точки от нашите предложения:

  • т. 1. „ОСЪЖДАТ незаконните практики от предходни избори в община Троян – адресна регистрация на лица в населени места в Общината с цел участие в изборите (изборно номадство) и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат (купуване на гласове)“;
  • т. 2. „Да не участват в практики, свързани с адресна регистрация на лица в населени места в общината с цел участие в изборите (изборно номадство) и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат (купуване на гласове)“.

Защо не се приеха тези допълнения? Тези, които не приеха предложенията ни, или не знаят за такива нарушения в предишните избори, или имат намерения отново да процедират по същия начин.