Архив на категория: Черни Осъм

Обичам да помагам на хората

Не един и двама са българските учители, включени в листите
на кандидатите за общински съветници. Естествено е – те са познати на цялата
общност, отпечатъка от техния труд носим през целия си живот.

За свой представител троянци жители на кв. Балкан посочиха
учителя Цветомир Цветков, който почти три десетилетия учи децата в
черноосъмското училище (вече Национално училище за планински водачи), а учениците
му буквално са пръснати по целия свят.

Завършил Техникума по механоелектротехника „Христо
Цонковски“, Цветомир Цветков решава да се посвети на учителската професия.
Първо завършва полувисшия учителски институт в Силистра, а след това –
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, специалност История и
география. След дипломирането веднага започва работа в училището в Черни Осъм и
оттогава – до днес.

Няколко въпроса към г-н Цветков:

С кое се гордеят учениците и учителите в Националното училище
за планински водачи?

С всичко, но за учителите и учениците най-свидното нещо е Музеят – уникалният Природонаучен музей, единствен по рода си в България и на Балканите. Този музей е създаден в нашето училище от един учител – Христо Илиев, пред чието дело се прекланяме. Един учител с двете си ръце и с много ентусиазъм, с подкрепата на своите ученици сътворява едно чудо. Това е учител пример как със скромност и любов можем да завещаем на поколенията нещо голямо.

Г-н Цветков, защо се включихте като кандидат за общински
съветник в листата на БСП за България?

Роден съм в гр. Троян във фамилия, която е свързана с града от самото му начало. Привърженик съм на лявата идея и доколкото позволяват силите и възможностите ми, ще допринеса за нейното развитие, защото вярвам, че тя има бъдеще и Община Троян го доказва.

Обичам да помагам на хората!

И смятам, че хората, които са издигнали моята кандидатура, заслужават конкретни обещания:

– Ще работя за създаването на Сдружение за подпомагане на дейността на учителите от Община Троян, работещи, пенсионери, учители в нужда и търсещи реализация след пенсиониране.

– Ще работя за създаване на Център за споделено пространство в гр. Троян.

– Ще подпомагам изграждането и поддържането на екопътеки, както и дейността на училищата и детските градини в малките населени места и развитието на училищния спорт.

– Ще съдействам за разширяване дейността на Кооперация „Троянска популярна Банка“.

Успех!

На добър час!

Да подкрепим един млад кмет в Черни Осъм

С „Платформа за Троян“, предизборната програма на кандидата за трети кметски мандат Донка Михайлова, се запознаха жителите на Черни Осъм.

Какво е необходимо на селото и на цялата община; къде трябва
да се поставят акценти, за да продължи успешната работа на сегашното общинско
ръководство; кое не търпи отлагане и кое трябва първо да се обсъди… Много бяха
въпросите на домакините по време на срещата с Донка Михайлова и кандидатите за
общински съветници Ангел Ангелов, Васил Гадевски, Васил Радойчевски, Владимир
Хаджийски, Владислав Кардашимов, Камен Спасовски, Николай Малчев и Цветомир
Цветков, която се проведе на 11 октомври.

За планинското село е важно снегопочистването, за да не се
прекъсне връзката с общинския център. Спешно е и да се помисли за нов агрегат
за помпите за вода, за да не спира водоснабдяването; да се ремонтират някои
улици; да се направи реконструкция на уникалния Природонаучен музей. А какво ще
става занапред с училището? С детската градина?

На много от въпросите отговори Христиана Димитрова – един
млад амбициозен човек, решил да промени своето село. Според Христиана няколко
са неотложните задачи, с които е потребно да се справи един нов управленски
мандат:

Реконструкция на уличната мрежа. Много улици имат нужда от пълен и частичен ремонт. И тъй като средствата никога не достигат, планът за ремонт трябва да се направи след общоселско обсъждане и с активното участие на Кметския съвет.

Подмяна на уличното осветление като част от общия план за подмяна на уличното осветление на общината с ново, ергономично и осигуряващо по-добра осветеност.

Ремонт и реконструкция на сградата на читалището.

– Дострояване на новата сграда на Природонаучния музей.

Разширяване на културния календар на селото и пълноценното включване в културния живот на общината.

– Превръщане на отбивката до Теления мост в място за отдих.

– Системно поддържане на гробищния парк.

– Редовно и навременно снегопочистване.

– Поставяне на охранителни видеокамери на входа на селото.

– Изграждане на нова детска площадка.

Г-жа Михайлова подкрепи идеите на Христиана Димитрова, като
изрично подчерта, че всяко предложение е обмислено внимателно, осигурено е
финансиране, разчетен е конкретният план за действие по изпълнението му. Защото

заедно успяваме!

Успех!

Срещи с бизнеса

Няколко фирми с общо няколкостотин работници посети днес кметът
на община Троян Донка Михайлова (кандидат  за кмет и на предстоящите местни избори)
заедно с кандидатите за общински съветници Владимир Хаджийски, Владислав Петков
и Любомир Дренски. Обсъдени бяха проблемите за развитие на инфраструктурата,
подкрепата на местния бизнес от страна на местната власт, възможностите за
осигуряване на нови работни места.

Дискутирана беше възможността бизнесът  да подкрепи общинската болница и да работи
заедно с общината за привличане на млади лекари в нея.

Михайлова зададе въпроси за заплащането на положения труд и
особено за социалните придобивки на работниците.

Двете троянски фирми „Викис хидравликс“ и „Елеганс мебел“ са добре познати както като производители, стабилно присъстващи  на местния  и на националния пазар, така и като коректни работодатели. Във „Викис хидравликс“ беше обсъден модел за по-ефективна работа в сферата на професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учениците, завършващи професионални училища и паралелки в града.

В двете срещи в Черни Осъм участва и кандидатът за кмет на
Черни Осъм Християна Димитрова. Тя говори за заложената в платформата подмяна
на уличното осветление с ново, осигуряващо по-добра осветеност. Обсъдени бяха
решените инфраструктурни проблеми (по-нататъшната реконструкция на водопровода
в квартал Миленча) и взаимодействието с местната власт. Михайлова пое
ангажимент през следващия мандат да продължи решаването на проблемите с
инфраструктурата на селото.

Обща за всички срещи беше констатацията, че фирмите се развиват устойчиво и имат ясни перспективи занапред.

Снимки Руслана Попсавова