Архив на категория: Васил Гадевски

Да подкрепим един млад кмет в Черни Осъм

С „Платформа за Троян“, предизборната програма на кандидата за трети кметски мандат Донка Михайлова, се запознаха жителите на Черни Осъм.

Какво е необходимо на селото и на цялата община; къде трябва
да се поставят акценти, за да продължи успешната работа на сегашното общинско
ръководство; кое не търпи отлагане и кое трябва първо да се обсъди… Много бяха
въпросите на домакините по време на срещата с Донка Михайлова и кандидатите за
общински съветници Ангел Ангелов, Васил Гадевски, Васил Радойчевски, Владимир
Хаджийски, Владислав Кардашимов, Камен Спасовски, Николай Малчев и Цветомир
Цветков, която се проведе на 11 октомври.

За планинското село е важно снегопочистването, за да не се
прекъсне връзката с общинския център. Спешно е и да се помисли за нов агрегат
за помпите за вода, за да не спира водоснабдяването; да се ремонтират някои
улици; да се направи реконструкция на уникалния Природонаучен музей. А какво ще
става занапред с училището? С детската градина?

На много от въпросите отговори Христиана Димитрова – един
млад амбициозен човек, решил да промени своето село. Според Христиана няколко
са неотложните задачи, с които е потребно да се справи един нов управленски
мандат:

Реконструкция на уличната мрежа. Много улици имат нужда от пълен и частичен ремонт. И тъй като средствата никога не достигат, планът за ремонт трябва да се направи след общоселско обсъждане и с активното участие на Кметския съвет.

Подмяна на уличното осветление като част от общия план за подмяна на уличното осветление на общината с ново, ергономично и осигуряващо по-добра осветеност.

Ремонт и реконструкция на сградата на читалището.

– Дострояване на новата сграда на Природонаучния музей.

Разширяване на културния календар на селото и пълноценното включване в културния живот на общината.

– Превръщане на отбивката до Теления мост в място за отдих.

– Системно поддържане на гробищния парк.

– Редовно и навременно снегопочистване.

– Поставяне на охранителни видеокамери на входа на селото.

– Изграждане на нова детска площадка.

Г-жа Михайлова подкрепи идеите на Христиана Димитрова, като
изрично подчерта, че всяко предложение е обмислено внимателно, осигурено е
финансиране, разчетен е конкретният план за действие по изпълнението му. Защото

заедно успяваме!

Успех!

За бъдещето на Врабево

БСП за България

В препълнена зала и с много въпроси посрещнаха жителите на Врабево Донка Михайлова, кандидат за трети мандат като кмет на община Троян, както и кандидатите за общински съветници от „БСП за България“.

Васил Гадевски, кандидат за общински съветник и настоящ
общински съветник, представи г-жа Михайлова. Но не наградите, не отличията,
получени за работата като кмет и заместник-председател на Сдружението на
българските общини бяха в центъра на разговора, а успешното 8-годишно управление.

Номер 56 в интегралната бюлетина!

След два мандата под ръководството на Донка Михайлова община Троян е неузнаваема. Подменени са 85% от ВиК-инфраструктурата на общината. Реновирани и санирани са всички обществени и държавни сгради, културните институции и повечето училища и детски градини. 3 пъти са увеличени средствата за инфраструктурата на общината. Мрежата от социални услуги е навярно най-успешната сред средните общини.

Цифрите, представящи развитието на общината, са
красноречиви.

Ако по време на предишния мандат (на ГЕРБ) капиталовите
вложения за общината са били 913 000 лева, то за двата мандата на
„червения кмет“ капиталните разходи са както следва:

I мандат
– 2 100 000 лева

II мандат
– 2 930 000 лева.

За третия мандат Донка Михайлова поема ангажимента тази сума
да нарасне до 3 200 000 лева.

Конкретно във Врабево инвестициите за втория мандат на
Михайлова са близо половин милион (около 440 000 лева), разпределени както
следва:

2015 г. – 184 309 лева

2016 г. – 59 740 лева

2017 г. – 56 037 лева

2018 г. – 33 511 лева.

2019 г. – 100 000 лева (до момента)

Разбира се, въпреки всичко направено, хората естествено
споделиха болката си – закритото училище.

Аргументирано Розалина Русенова, заместник-кмет на общината
и кандидат за общински съветник, обясни как се е стигнало до закриване на училището
във Врабево. В основата са променената законова база, наложеният  прибързано и без никакви дебати Закон за
предучилищното и училищното образование, различни наредби. Не на последно място
– личните интереси на отделни личности, неразбирането, нежеланието да се
потърси консенсус.

Да, тежко е в село, в което имаше няколко училища, днес да
не се чува училищното звънче. Но това е болката на много села, на Българското
село.

В края на събранието развълнувано се изказа и Йовка Илиева:

„Винаги ще има доволни и недоволни. Направете си извода.
Училището се затвори. Кооперацията се разграби – защото ние чакаме. Не
предприемаме нищо. Все друг да ни свърши работата.

Сега можем да подкрепим един доказано добър кмет.

Нека го подкрепим!“

Община Троян – една от най-социалните общини в България

„Вече 8 години заедно с вас като партньори променяме
жизнената среда в Троян и, мисля, направихме живота на стотици хора по-добър!“

– с тези думи Донка Михайлова, кмет на Троян и кандидат за кмет за следващия
мандат на местната власт, поздрави участниците в срещата, посветена на
развитието на социалните услуги в община Троян.

Няколко са акцентите, които наистина промениха живота на общината
за изтеклите два мандата на Донка Михайлова.

Домът за стари хора в Добродан се превърна в основа
на цял комплекс от социални услуги – успешно изпълняват своите задачи Домашният
социален патронаж
и особено дълго чаканата услуга Център за настаняване
от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
.

В рамките на успешно реализиран проект бе изграден Център
за обществена подкрепа
гр. Троян с 30 места.

Сред публиката бяха близките на деца с различни проблеми,
които с нетърпение чакат да завърши изграждането на  Дневния център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства
на територията на община Троян.

Като център  на
социалната работа през следващия мандат ще се утвърди „новата поликлиника“:
сградата на изоставената десетилетия новострояща се сграда  на поликлиника, за която вече е намерено
решение. Чрез поетапно изграждане на   нови услуги с различни партньори ще се събере
екип от широк спектър социални и здравни специалисти, които да осигурят  подкрепа на хората в нужда, на хората в
неравностойно положение. Първите услуги са ясни и по тяхното реализиране се
работи. Това са Центърът за хора с множество увреждания и Центърът за
хора с умствена изостаналост
. Именно тези социални услуги рязко ще повишат
качеството на живот както на своите потребители, така и на техните семейства.

С много топлина и благодарност самите гости – много от тях
потребители на социални услуги или получили различна помощ – говориха за
постигнатото, което отдавна се е превърнало в емблема на самата община:

– топлата храна на социалния патронаж, която ще се надгради
с медицинска услуга в домодете на самите хора;

– 25-те Клуба на пенсионера, изцяло финансирани (със заплата
на заетите в тях лица и с плащане на режийните);

– общинските солидарни фондове;

– поемане на част от такси са услуги…

А през следващия мандат Общината ще се ангажира с решаването
на някои транспортни проблеми – паркирането пред Клупа на инвалидите; осигуряване
на необходим транспорт на хора с увреждания; увеличаване на специалните
паркоместа. Ще се търсят възможности за изграждане на социални предприятия, в
която чрез труда си хората с увреждания да се чувстват независими и
удовлетворени.

Но направеното е видимо и е много. Накратко то бе обобщено
от председателката на Клуба на инвалида Йонета Радоевска:

„Няма община в България, в която да се прави толкова много за
хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се
търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на
възрастни! Благодарим ви и продължавайте все така!“

Срещата се проведе в зала на „Форум“ на  троянското читалище „Наука“, а че стореното е
много хората с увреждания видяха още на входа:  въпреки че, знаем, залата е на втория етаж,
инсталираната при ремонта на сградата платформа прави най-важната културна
институция на града достъпна за всеки. Участници бяха представители на
клубовете за хора с увреждания, потребители на социални услуги, както и много жители,
които се вълнуват от подкрепата, която общината оказва на своите затруднени
граждани.

Заедно с Донка Михайлова в дискусията се включиха  и кандидатите за общински съветници от листата на БСП за България“ – Ангел Ангелов, Васил Гадевски, Елена Ройнева, Камен Спасовски, Младен Богдански, Петко Петков, Розалина Русенова, Росен Веселинов, Христина Петрова. Част от тези кандидати и в момента са част от екипа на Михайлова (като заместник-кметове и общински съветници) и допълниха и уточниха информацията, отговориха на въпроси, ангажираха се с бъдещи управленски решения.

Снимки: Васил Радойчевски, Руслана Попсавова

Още грижи за нашите деца

Младите политици на Троян – това са тези, които живеят в
нашия град, които тук се грижат за децата си, които са свързали своето настояще
и бъдеще с нашата община.

Макар и съвсем млад, инж. Васил Гадевски е добре познат на
Троян и на троянци. Усмихнат и доброжелателен, ангажиран с каузи, общински
съветник в групата на „БСП за България“. 
През миналата година беше избран за председател на Младежката
организация на БСП на област Ловеч.

Средното си образование е завършил в СУ „Васил Левски“,
Троян, а висше – в Лесотехническия университет (и бакалавърската, и
магистърската степен са в специалност „Технология на дървесината“).

В момента е програмист в „Гадевски“ ООД.

Кои трябва да бъдат акцентите в работата на новия Общински
съвет? И къде вижда своята най-важна ангажираност инж. Гадевски?

Разбира се, демографската криза е белязала и нашата община, а към грижите за най-малките всички сме особено чувствителни. Много са посоките, в които вече два мандата бяха насочени усилията (и детската кухня, и работата на Фонда за асистирана репродукция, и  – най-общо казано – изпълнението на ежегодните планове за младежта). Важна придобивка на града и на много села са местата, на които децата могат да играят, но в тази посока трябва да се продължи. През следващият мандат младите общински съветници от БСП  не просто ще подкрепят всеки проект за развитие на инфраструктурата, но и ще прокарат последователна политика за изграждане на нови модерни детски площадки във всеки квартал, във всяка махаличка, във всяко подходящо място в нашата община.

Среща с жителите на Дълбок дол

С много радост, но и с много надежди за решение посрещнаха своите гости жителите на Дълбок дол.

Кандидатите за общински съветници от БСП за България
д-р Нели Стоянова, Камен Спасовски, Васил Радойчевски, Станислав Съев, Ангел
Ангелов, Васил Гадевски и водачът на листата и настоящ кмет на общината Донка
Михайлова разговаряха за потребностите и очакванията на хората. Особено
радостно беше посрещната д-р Нели Стоянова, която е личен лекар на много от
жителите на селото, познава добре всички, винаги е до тях – готова да помогне.

Сериозен проблем, поставян и в другите села, беше този с безотговорните шофьори, които системно карат с превишена скорост и застрашават пешеходците – много от които възрастни, както и деца от Дома за деца, лишени от родителска грижа. Предложението е за поставяне на легнал полицай, което обаче е сложна задача, защото съоръжението е скъпо и изисква специални разрешения. Ще бъде поставена поне една пешеходна пътека, но несъмнено този тип нарушения в селата на общината изисква комплексно решение и ще бъде поставен пред бъдещия Общински съвет.

Тревога и негодувание буди поведението на дърводобивните фирми, които буквално унищожават и без това зле поддържаните горски пътища.

Кандидатите за общински съветници, някои от които членове и на настоящия Общински съвет, поеха ангажимент през следващия мандат да работят по поставените проблеми.

Камен Спасовски подробно представи и „Платформа за Троян“ – програмата на Донка Михайлова за развитие на общината през следващия мандат.

Снимки на Васил Радойчевски от срещата: