Архив на категория: заседание

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „НАЧАЛЕН ЕТАП“

На заседанието присъстваха начални учители, преподаватели от прогимназиален етап, директорът на училището и училищният психолог. Темата беше „Трудности и новости в учебните програми в начален етап на образованието“. Доклад изнесе Николай Цочев, учител в начален етап в ОУ „Иван Хаджийски“. Той сподели впечатленията си от проведения наскоро открит урок по математика в ОУ „Васил Левски“ …