Дадено бе начало на изпълнението на проект за …

 

Дадено бе начало на изпълнението на проект за подобряване на енергийната ефективност със символична първа копка при бл. 5, ж.к. „Буковец“


На 03.10.2017 г., със символична първа копка, бе дадено началото на изпълнение на проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – I“.

Проектът обхваща 10 бр. многофамилни жилищни сгради със 73 самостоятелно обособени обекти (71 бр. с жилищно предназначение и 2 бр. със стопанско предназначение) и включва сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12. Финансиран е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бюджетът на проекта е 2 091 746,80 лв., от които 1 777 984,78 лв. съфинансиране от ЕФРР и 313 762,02 лв. Национално съфинансиране.

На официалното начало на проекта и на встъпителната пресконференция гости бяха: кметът на Община Троян г-жа Михайлова, заместник-областния управител г-н Пъдарски, председателят на ОбС-Троян г-н Тодоров, представители на фирмите изпълнител, проектантски екип и надзор, екипа по управление на проекта, живущи в квартал „Буковец“. Проектът цели проекта е подобряване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевата територия, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на парниковите газове в града.

„Радвам се, че даваме старт на поредния проект за енергийна ефективност, който ще бъде осъществен на територията на община Троян. Радваме се, че това се случва, защото с изпълнението на проекта ще бъде повишена енергийната ефективност и комфорта в жилищата на 71 троянски семейства, ще бъдат укрепени конструктивно част от сградите, ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания.“, каза кметът г-жа Михайлова при даване начало на проекта. „Искам да благодаря на етажната собственост на всяка една от сградите, за това, че успяха да убедят хората живеещи в блоковете, че в това има смисъл и че трайно ще подобри живота.“, каза още тя. Кметът пожела успешна и ползотворна работа и заедно с представител на фирмата-изпълнител изпълниха ритуал за здраве и успешно начало на работата – лисване на менче с вода.

На проведената пресконференция, ръководителят на проекта – инж. Николай Райковски представи подробно какво предстои да се случи. Повече информация може да бъде открита и на официалната страница на Община Троян, секция „Проекти и Програми“.

 

{gallery}2017/troyan1{/gallery}

 

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА

„Връзки с обществеността“

 


 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.001-0116 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – I“, включващ сградите: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов  Яворов“ №12, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.