Екипът на кмета на общината представи Годишен отчет за изпълнение на управленската програма за 2016 г.

Залата на общината едва събра всички желаещи лично да чуят годишния отчет на кметския екип за първата година на управленския мандат. Присъстваха много граждани от цялата община, бизнесмени, служители в общински и частни фирми, директорите на всички образователни институции, общински съветници… Готови да отговарят на въпросите на гражданите бяха и тримата заместник-кметове.

Кметът на общината Донка Михайлова очерта основните щрихи на свършеното от началото на мандата и представи плановете за бъдещата работа.

Работата през тази така важна първа година г-жа Михайлова описа като „формираща управленската философия на общината“. Това не е година на конкретните резултати, а на подготовката на бъдещата работа.

Усилията на общинското ръководство е насочено в три основни области:

– осигуряване на повече работни места;

– ограничаване на негативните последствия от демографската криза и обезлюдяването на района;

– създаване на благоприятна жизнена среда и повишаването на качеството на живота.

Ключов елемент в реализацията на тези амбициозни задачи общинското ръководство вижда в създаването на добра икономическа среда, която наистина да бъде гарант на просперитета на общината. Затова, от една страна, ще се насърчават инвестициите, а, от друга страна, самата община ще се развива като самостоятелен икономически субект и работодател. Тук основополагащи са два общински документа: Наредбата за насърчаване на инвестициите и Програмата за привличане на инвестициите.

Друг механизъм за подкрепа на местния бизнес е общинската политика за регулиране на данъците и таксите. През 2016 година не са актуализирани началните базисни цени за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички наематели на общината. Запазиха се и нивата на местните данъци и такси. Възобнови своята работа Консултативният съвет за икономическо развитие на Община Троян.

Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред управленския екип на общината?

  1. Преди всичко общината си е поставила амбициозна капиталова програма, която да промени възлови елементи на инфраструктурата.
  2. Поддържане на благоприятната данъчна среда, с което да подкрепи местния бизнес и да намали разходите на отделния жител на общината.
  3. Изграждане на социално предприятие за хора в неравностойно положение, което да осигури работни места на големи групи хора и така да намали натиска върху социалните служби.
  4. Повишаване на ефективността на управлението на отпадъците. Тук структуроопределяща е Актуализация на трета клетка и рекултивация на първа и втора клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян–Априлци.

Най-тежкият проблем, пред който е изправена общината, е справянето с последиците от новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование. След влизането му в сила от закриване или преструктуриране са заплашени всички основни училища. Опит за решение, несъмнено временно, е създаването на обединено училище, което да подкрепи учениците и учителите от застрашените от закриване училища във Врабево и Дебнево.

Всъщност сферата на образованието е именно една от сферите, в които общината има възможност да влияе като реален икономически субект. Реално обаче общината се реализира като работодател в своите 5 общински дружества, които осигуряват 430 работни места. Преструктурирането на дружествата ще бъде част от общия процес на оптимизирането на тяхната дейност.

Емблема на района и занапред ще остане туризмът. За да предложим на пазара по-добър продукт, общината ще потърси подходящи инвеститори за разработване на два перспективни обекта – „Состра“ (единствена по рода си в района) и многообещаващия „Виа Балканика“, който тепърва ще бъде представен в национален мащаб. Същевременно общината полага усилия за извеждане на светло на редица туристически обекти, които в момента изцяло или частично работят в сивия сектор.

Селското стопанство традиционно се подкрепя от общинските политики, особено голям е делът на предоставени за ползване на земи, общински или част от „белите петна“ в кадастралните планове.

Нещо, което има не само икономически, но и социален ефект – това са социалните услуги на територията на общината. Виждането на управленския екип е всяка година да се включва нова социална услуга. А най-важното, което предстои, е изграждането на Дневен център за деца и младежи с увреждания в центъра на града.

Сред последвалите изказвания силно впечатление направи (и последваха аплодисментите на публиката) изказването на инж. Лилия Цанкова, която специално благодари на работата на данъчната служба в Троян, където винаги сме посрещнати от отзивчиви и отговорни професионалисти. Тук г-жа Михайлова вметна, че община Троян е от общините в България с най-висока събираемост на данъците – над 70%.

Разбира се, трудно е да представим накратко целия обстоен доклад на управленския екип на нашата община.

 

С пълния текст на отчета можете да се запознаете тука:

Otchet-na-kmeta-2016Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.