Кметът Донка Михайлова подписа договор за …

На 03.08.2017 г. кметът г-жа Михайлова и управителят на фирмата изпълнител подписаха договор BG16RFOP001-2.001-0018-С01-S-01 с предмет Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) за повишаване енергийната ефективност на общинска административна сграда, находяща се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ №42“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0018-С01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнител на инженеринга е „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, избран в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на дейностите по договора е 358 759,98 с вкл. ДДС.

Сградата, позната на троянци като сградата, в която се помещаваше БКС, е построена през 60-те години на миналия век и се състои от две сгради с различна етажност, свързани помежду си чрез топла връзка. Към настоящия момент сградата се използва за нуждите на общинската администрация като има сключен договор за безвъзмездно право на ползване на помещение от държавна институция, както и договори за отдаване под наем на различни организации и сдружения.

В рамките на договора ще бъдат изпълнени енергоспестяващите мерки, предписани в резултат на извършеното енергийно обследване на сградата, включващи топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покрив и под, подмяна на отоплителна инсталация. Също така ще бъдат изпълнени задължителните и препоръчителните мерки, предписани в резултат на извършеното техническо обследване – изпълнение на нова покривна конструкция, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт вътрешни помещения, подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, ремонт на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване цокълна облицовка, ревизия на компрометираната тротоарна настилка около сградата, изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата.

 

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
Връзки с обществеността

 

{gallery}2017/dogovor-sanirane-08082017{/gallery}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.