Община Троян и Областна администрация Ловеч с комплексни административни услуги по електронен път

СКметът на Троян Донка Михайлова и Областният управител Георги Терзийски подписаха
Споразумение за извършване на комплексни административни услуги. От месец март тази година
жителите‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬Троян‭ ‬ ‭ ‬и‭ ‬ ‭ ‬Ловеч‭ ‬ ‭ ‬могат‭ ‬ ‭ ‬да‭ ‬ ‭ ‬заявяват‭ ‬ ‭ ‬ползване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬няколко ‭ ‬услуги‭ ‬ ‭ ‬в‭ ‬ ‭ ‬съответните
администрации.
От‭ ‬ ‭ ‬страна‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬Областна‭ ‬ ‭ ‬администрация‭ ‬ ‭ ‬се‭ ‬ ‭ ‬извършват:‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬„Удостоверение‭ ‬ ‭ ‬за
наличие или липса на акт за държавна собственост“; издаване на „Удостоверение за наличие или
липса на претенции за възстановяване на собствеността“; издаване на „Удостоверение, че имотът е
отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост“; издаване на „Заверени копия от
договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив
„Държавна‭ ‬ ‭ ‬собственост“;‭ ‬ ‭ ‬изготвяне‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬„Справки‭ ‬ ‭ ‬по‭ ‬ ‭ ‬регистри‭ ‬ ‭ ‬и‭ ‬ ‭ ‬книги‭ ‬ ‭ ‬за‭ ‬ ‭ ‬имоти‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬частна‭ ‬ ‭ ‬и
публична държавна собственост“.
От страна на Община Троян се извършват следните услуги:‭ ‬издаване на удостоверение за
наследници;‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬удостоверение‭ ‬ ‭ ‬за‭ ‬ ‭ ‬семейно‭ ‬ ‭ ‬положение;‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬удостоверение‭ ‬ ‭ ‬за
семейно положение, съпруг и деца; издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;
издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; издаване на удостоверение за
раждане-дубликат;‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬многоезично‭ ‬ ‭ ‬извлечение‭ ‬ ‭ ‬от‭ ‬ ‭ ‬актове‭ ‬ ‭ ‬по‭ ‬ ‭ ‬гражданско‭ ‬ ‭ ‬състояние
(раждане,‭ ‬ ‭ ‬брак‭ ‬ ‭ ‬и‭ ‬ смърт);‭ ‬ издаване‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬удостоверение‭ ‬ ‭ ‬за‭ ‬ сключен‭ ‬ граждански ‭ ‬брак‭ ‬ ‭ ‬–‭ ‬ ‭ ‬дубликат;
удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот; издаване на удостоверение за факти и
обстоятелства‭ ‬ ‭ ‬по‭ ‬ ‭ ‬ТСУ;‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ на‭ ‬ удостоверение‭ ‬ ‭ ‬за‭ ‬ ‭ ‬административен‭ ‬ ‭ ‬адрес;‭ ‬ ‭ ‬издаване‭ ‬ ‭ ‬на
удостоверение за начин на трайно ползване и вид територия; издаване на удостоверение за пореден
номер на парцел.
Предоставянето на услугите по комплексен път позволява на ползвателите‭ ‬ на услуги да
пестят време и средства, които до скоро бяха свързани и с пътуване до съответната администрация.
Извършаването‭ ‬ ‭ ‬на‭ ‬ ‭ ‬комплексни‭ ‬ ‭ ‬административни‭ ‬ ‭ ‬услуги‭ ‬ ‭ ‬между‭ ‬ ‭ ‬двете‭ ‬ ‭ ‬институции‭ ‬ ‭ ‬беше
тествано пилотно, като вече са разменени 4 услуги.

Материалът Община Троян и Областна администрация Ловеч с комплексни административни услуги по електронен път е публикуван за пръв път на Ловеч 24.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.