Община Троян обявява работно място за длъжността …

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1174 от 26.09.2016 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

1. За длъжността – Младши експерт “Социална политика” в Отдел ”Образование, култура, социални и младежки дейности” по служебно правоотношение.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

–   степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Професионален бакалавър по ………”

–   професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

–   рангV младши

 

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

–     решаване на тест и интервю

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

–   Заявление за участие в конкурса;

–   Декларация  по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

–   Копие от документа за завършено висше образование по специалности „Социални дейности“ или „Икономика“ с минимална образователна квалификационна степен “Магистър”;

–   Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

–   Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;

–   Копие на лична карта;

–   С предимство са кандидатите с опит в областта на социалните дейности.

 

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.

 

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян  до 07.10.2016  година.

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Общинската администрация.

 

8. Основните цели на длъжността е осъществяването на държавната социална и здравна политика на територията на Община Троян; провеждане на дейности за изпълнение на Общинския план за развитие в социалните дейности; планиране, организиране, анализ и контрол по реализиране на приоритетите в социалната политика на МТСП в общината, диференциран подход при социалното подпомагане, развитие на социалните услуги, насочени към преодоляване на социалната изолация чрез реализиране на социални програми.

 

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Младши експерт „Социална политика” е 420 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.