Община Троян увеличава броя на предлаганите …

Община Троян увеличава броя на предлаганите Комплексни административни услуги и вече има достъп до регистрите на няколко държавни институции

 

Община Троян е първата, която със собствени усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното административно обслужване (КАО). Въведе се служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги, чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Предлагат се качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, с което се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса. Постигна се намаляване на административната тежест.

През 2016 г. Община Троян започна предлагането на Комплексно административно обслужване, както с вътрешно административни услуги (за 2016 г. – 222 броя), така и обмен на данни с други администрации. До момента отдел „Услуги на гражданите“ е извършил 123 комплексни административни услуги с други администрации в областта на гражданското състояние. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга по гражданско състояние от друга администрация може да направи това, чрез подаване на „Заявление за заявяване на услуга“ в центъра за административно обслужване. Служителят, приемащ услугата от гражданина, стартира процедурата по издаване на документа от друга общинска администрация. В заявлението се посочва начинът на получаване на услугата – на място в Община Троян, чрез лицензиран пощенски оператор, на указано от заявителя място, или по електронен път.

Ежедневно, общинска администрация Троян извършва обмен на данни с кметствата, по повод извършването на комплексни административни услуги. Създаде се възможност гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят, благодарение на свързаността, която Общината направи с всички населени места от Троян.

Община Троян е единствената община, на която е предоставен достъп до RegiX регистрите. Regix дава достъп до регистри с база данни от различен характер, като чрез единния граждански номер на гражданина от всеки регистър може да се получи съответната информация – имотно състояние, образование и други. В Община Троян е внедрен модул, чрез който служителите могат да правят служебни справки в Имотен регистър, Регистър „Булстат“ и Търговски регистър, поддържани от „Агенция по вписванията“; Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно, средно и висше образование и придобита степен на професионална квалификация на Министерство на образованието и науката; Регистъра на животните и животновъдните обекти, поддържан от Българска агенция по безопасност на храните и Регистъра на „Изпълнителна агенция автомобилна администрация“.

От началото на 2017 г. Община Троян ще предлага нови 31 административни и технически услуги, които ще бъдат предлагани по комплексен път. По-голяма част от тях са технически услуги, предлагани от отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, главен архитект, общинска собственост и икономика. От регистъра на Агенция по вписванията ще бъдат извличани данни за имоти на физически и юридически лица, вписани след 2000 година. От гражданите няма да бъдат изисквани нотариални актове, договори и други документи, вписани в Агенцията. Ще бъде преустановена практиката за изискване на документ за собственост при регистрация на постоянен и настоящ адрес. Ще се извършва справка за регистрираните земеделски производители. Няма да бъдат изисквани от гражданите дипломи за завършено средно образование /за завършилите след 2007 г./, във връзка с услугата „Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете“.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
„Връзки с обществеността“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.