Обява за публичен търг за продажбата на поземлен …

 

На основание заповед №1396/ 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33 с площ от 9557 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска“; начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда 73198.140.33.1 с площ от 530 кв.м. и масивна едноетажна сграда 73198.140.33.2 с площ от 194 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, м.Капинчо, при начална тръжна цена в размер на 305 410 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.11.2017 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.11.2017 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 50 000 лв., ще се внася в “Общинска банка” – АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 27.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.11.2017 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.11.2017 год. от 14,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл.”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 06.12.2017 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.12.2017 год., включително.

До участие в публичния търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му, имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.