Обява за публично оповестен конкурс за учредяване …

 

На основание заповед №1398 / 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А:

 

публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр. Троян, попадащ в УПИ VIIІ336,664 – “За комплексно жилищно строителство”, в кв. 323 по плана на гр. Троян, ж.к. “Лъгът“, за реализиране на предвиденото строителство в източната част на парцела, представляващо жилищна сграда и обекти за обществено обслужване на партера, при следните конкурсни условия:

  1. Цената на правото на строеж – 79 600 лв. да бъде заплатена по банков път преди започване на строителството.
  2. Срок за реализация на строителството и въвеждането му в експлоатация до 24 месеца от датата на подписване на договора за учредяване на правото на строеж.
  3. Участниците в конкурса да предложат обемно – устройствено проучване за предвиденото строителство в източната част на поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, попадащ в УПИ VIIІ336,664 – “За комплексно жилищно строителство”, в кв.323 по плана на гр.Троян, ж.к.“Лъгът“, за реализиране на предвиденото строителство в източната част на парцела, представляващо жилищна сграда и обекти за обществено обслужване на партера, в съдържание и обем съгласно изискванията на чл.11 на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за реализиране на учреденото право на строеж.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 28.11.2017 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.11.2017 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 5 000 лв., ще се внася в “Общинска банка” – АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 28.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.11.2017 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 29.11.2017 год. от 10,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл. ”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 06.12.2016 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 05.12.2017 год., включително.

До участие в публично оповестения конкурс няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.