Обявление № Об-ТСУ-КР-104 / 21.07.2016 г. …

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-104

гр. Троян,  21. 07. 2016 г.

 

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на Застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП), засягащ строителни квартали 97, 281 и 88, като се заличава квартал 282 и се образува нов строителен квартал 512. Проектът засяга имоти с идентификатори 73198.505.520, 73198.505.521, 73198.505.523, 73198.505.538, 73198.505.389, 73198.505.290, 73198.505.291 и 73198.505.340 (квартал 97); 73198.505.522, 73198.505.285, 73198.505.287, 73198.505.288, 73198.505.289, 73198.505.238, 73198.505.239, 73198.505.240, 73198.505.174, 73198.505.242 и 73198.505.241 (квартал 281); 73198.505.235 (квартал 88); 73198.505.245, 73198.505.249 и 73198.505.248, (нов квартал 512). Имоти с идентификатори 73198.505.343, 73198.505.342, 73198.505.341, 73198.505.385, 73198.505.386, 73198.505.387, 73198.505.388, 73198.505.394, 73198.505.393, 73198.505.392, 73198.505.391, 73198.505.39, 73198.505.464 и 73198.505.465 от квартал 97, отредени за жилищно строителство, се урегулират по имотни граници. ПУП предлага ново актуално урегулиране на улица „Стадиона”.

 

При несъгласие с проекта, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  едномесечен срок от публикуване на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян II ет., стая  № 31.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.