Отделяне на Курортен комплекс Чифлика от община Троян

В редакционната поща  получихме писмо от Сдружение Чифлик  .То е  подписано от членовете му , които са собственици на хотели и къщи за гости в курортен комплекс Чифлика. Публикуваме го без съкращения. Репортер на сайта ще потърси  кмета на Община Троян за да чуем  становището на троянската управа по въпросите.

Писмото е цитирано  без редакторска намеса

На Вниманието на :

г-н Бойко Борисов – Министър Предсадател

г-жа Николина Ангелкова – Министър на

Министерството на туризма

г-н Николай Нанков – Министър на МРРБ

г-н Нено Димов – Министър на МОСВ

г-н Георги Терзийски – Областния управител на област Ловеч

г-н Валентин Вълков – Окръжен прокурор на област Ловеч

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

Молба

от Сдружение “Курортен Комплекс Чифлика” регистрирано с Решение 82 от 22.11.2017 г. на ЛОС – ЕИК 177232186

 

Относно: отделяне на Курортен комплекс Чифлика от община Троян и преминаване на курорта под юристдикцията на държавата

 Уважаеми дами и господа ,

Курортен Комплекс Чифлика е вторият по големина балнео- курорт в Северна България. Курортът разполага с около 1000 легла за настаняване, разпределени в хотели, семейни хотели и къщи за гости/ част от обектите са изградени по европейски програми/. През лятото броят на туристите нараства до 1200 дневно заедно с тези, които са пристигнали да ползват лечебните минералните басейни и с тези, които са дошли да поемат по едни от най- известните туристически маршрути на Централен Балкан – еко пътека “По пътя на еделвайса”

В курорта намират работа над 150 човека от региона.

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА НАШАТА МОЛБА :

 1. Фирма ДАД ООД /собственик на един от хотелите/ и провъзгласила се за собственик на водопреносната мрежа е спряла вече 8 месеца водоснабдяването на района и общината не предприема никакви действия. Напротив г-жа Михайлова – кмет- ни приканва да продължим нашите договорни взаимоотношения с нелегитмния В и К оператор – фирма ДАД ООД.

2 Общината, въпреки издадените множество разрешителни за строеж в курорта, отказва да водоснабди района вече повече от 15 години. От тази ситуация се възползва фирма ДАД ООД, която от 2006 г. се е провъзгласила за собственик / не без съдействието на Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен и община Троян/ и събира пари от всеки обект, вместо община Троян в лицето на В и К дружеството “Стенето”.

3.Община Троян е оставила курорта без Подробен Устройствен План, за да цари беззаконие и феодален ред.

 1. Общината не е кандидатствала по нито един проект за подобряване на ифраструктората на курорта ( курортът няма ВИК, канализация, тротоари, озеленяване, детска площадка, осветление и т.н.)
 2. Общината не почиства курорта и не коси трева.
 3. Общината практически е спряла сметоизвозването на курорта/ има заповед на г-жа Михайлова – кмет на гр.Троян да се сметоизвозва 2 пъти в месеца/. Извозва със счупен камион, от който тече помия по пътя.
 4. Общината е спряла градския транспорт до курорта
 5. Общината не предприема нищо срещу незаконното строителство .
 6. Общината пренасочва пари от европейски фондове, предназначени за развитието на селските райони към 2 културни обекти в гр.Троян – Серякова къща и Етнографски музей/ напълно реновирани по проект”Красива България”.
 7. Общината събира от туристическия бизнес в курорта над 250 000 лева общински данъци ( данък сгради , такса смет, туристически такси) годишно и не инвестира обратно нищо в инфраструктората на курорта.
 8. Общината е забранила паркирането на всички общински места, които са ползвани с години за безплатно паркиране в курорта.
 9. Общината не спазва Закона за Туризма, като не работи и не обсъжда плановете за развитие на района с местните две сдружения Сружение “Курортен Комплекс Чифлика „ и Сдружение “Съвет по туризъм“ .
 10. Общината по всякакъв начин възпрепятства проект за нов колектор за пренос на минералната вода, възлизащ на 600 000 лв. и изцяло финансиран от сдружение на хотелиери. И това при изричен запис в Закона за водите, че тръпопроводите за минерална вода са изключителна общинска собственост.

ФАКТИТЕ :

 

 1. Общината след множество / в продължение на 8 години/искания от наша страна, постави табела “Курортен комплекс Чифлик”, но не пред курортната зона с хотелите, а пред стари полусъборени къщи.
 2. Общината не знае дали сме курортен комплекс или вилна зона, тъй като в отговор на институциите (МРРБ и КЕВР, МОСВ ) – защо не е водоснабден курорта, за който са издадени разрешителни за построяване на хотели и къщи за гости , общината отговаря, че това е вилна зона и с водоснабдяването се занимава фирма ДАД ООД.

От друга страна г-жа Михайлова/ кмет на община Троян/ в питане до Народното събрание цитира, че Климатичен планински курорт с.Чифлик е създаден със заповед на МНЗСГ от 1967 г.

3.Общината положи 7 кв. м. асфалт, но не ремонтира канавката, която продължава да излива на пътя вода и да продължава да го руши

Предполагаема цена 300 лв.

Общината издаде заповед , че през зимния период ще се сметоизвозва само два пъти месечно. Вижте снимките на какво е заприличал курорта – на сметище. Само през една седмица преминават около 1000 туриста, а извозването на боклука е два пъти месечно. При опити ние да извозим боклука в депото за отпадъци пак удряме на камък – има забрана за различен транспорт от този на БКС Троян.

Въпреки обявената такса за приемане на боклук от сметището, получаваме отказ.

Общината спря градския транспорт до курорта ( сега автобуса обръща на разширен участък в с. Чифлик . Така хората, работещи в курорта няма с какво да идват на работа ( около 150 души ). Това е удар по социално слабите граждани  и туристи  на Троян , които няма как да стигнат до басейните с минерална вода и до планинските маршрути.

 

 1. Изграждане на инфраструктура / след многогодишно настояване пред общината за тротоари, по които да се разхождат туристите в комплекса/ беше изграден тротоар с дължина 50 м. Този тротоар е пресичан на два пъти от площадки за кофи за боклук и води към входа на отдавна неработещо масажно студио „ Създател“ . Така се строи без ПУП, не знаеш от къде да тръгнеш и къде да стигнеш.

Бяха насадени и 13 изсъхнали растения – туи, с ограда. Всичко общо с тротоара, за не повече от 2000 лв.

7.Работа в подкрепа на незаконното строителство.

Осем месеца общината ни убеждаваше, че септичната яма в река Козещица, построена от Бисер Бончевски – хотел Блян , бълваща фекалии в реката, е незнайно съоръжение с незнаен собственик, произход, функции и на чужда територия ( в реката -значи държавна). След натиск от всички държавни институции, тя бе съборена и сметката ще я платим ние- данъкоплатците. Общината продължа да толерира изграждането на незаконни водопроводи, като повече от 6 месеца, въпреки многократно подадените сигнали, не е наложила санкции на техния строител и ползвател – Бисер Бончевски.

8.Регулиране на трафика в КК ЧИФЛИКА

Без да има ПУП, без да има каквато и да е маркировка, Община Троян постави от двете страни на главната улица в курорта , знаци “ забранено спирането”. Главната улица в курорта е широка 9 метра (три ленти) и в цял свят в курортите двете ленти се използват за движение на автомобили, а третата лента се разчертава за паркиране. След поставяне на знаците туристите започнаха да паркират в тревните площи, като ги съсипаха и разораха. “Сдружение КК Чифлика“ протестира за липсата на маркировка и безразборно поставяне на забранителни знаци .

Сдружението предложи да бъдат поставени знаци “забранено спирането” на улицата между хотел Балкан и х-л Дива , защото улицата е тясна /5.50 м./ и през зимата там колите боксуват, подхлъзват се и често стават катастрофи. Пак там поради паркиралите коли не може да мине снегопочистваща машина и по този начин се отрязва достъпа на туристи, на доставки и на сметоизвозване до и от хотелите и вилите в тази част на курорта. Вече 8 месеца чакаме отговор и действия от страна на общината.

Задръстената улица пред х-л Балкан, която спира достъпа до горна зона.

9.Подготвя се и следващото фрапантно и най-меко казано съмнително разпределение на средства, предвидени от общината за развитието на туризма в региона.

За инфраструкторни проекти за петте курортни селски зони ( Чифлика, Шипково, Бели Осъм, Беклемето и Орешака) са предвидени 120 000 лв. , а само за поддръжката на Серяковата къща и Етногравския музей – 318 000 лв. Каква алогична аномалия !!!

И то при условие, че тези обекти са ремонтирани по програма „Красива България“, залите са експонирани и                 получават постъпления от посетители. Тези два музея работят в събота на половин работен ден, а в неделя въобще не работят. Основния туристопоток в региона е в събота и неделя. По цял свят музеите задължително работят в тези два дни. Но тези музеи в Троян не са за туристи, а може би са за усвояване на пари? Веднъж ремонтирани и експонирани по програма „Красива България“, втори път многократно захранвани чрез прехвърляне на средства от европейските фондове за развитие на селските райони.

В разговор с персонала на музеите, разбрахме, че всичко е наред и не се нуждаят от ремонт. От видеоклипове за предизборната кампания на г-жа Михайлова – кмет на гр.Троян, разбрахме, че управител на Етнографския музей е бил ръководителят на предизборната й кампания.

10.  ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ЧИФЛИКА за 2018.

600 000 лв в проектирането и построяването на тръбен колектор за минерална вода

Учредено е дружество по ЗЗД , и документите са внесени в деловодството на общината в началото на м. август 2017г. Дружеството е финансирало предпроучвателната дейност и проектирането на колектора и веднага ще започне изграждането му, след получаване на всички разрешения за строителство от общината.

Проектът е съгласуван с фирмата, проектираща ПУП на района , съобразен е с гласуваното решение на общинския съвет и вече са изпълнени всички предписания и изисквания на главния архитект. Инвестицията ще е изцяло финансирана от хотелиерите, участващи в дружеството, а господа общинските съветници тръбят, че този проект ще е на гърба на троянския данъкоплатец.

Общинската администрация не престава да създава пречки за неговото одобрение и реализиране.

Уважаеми дами и господа ,

Минералната вода е държавна собственност и национално богатство.

Построеният около минералния извор Курорт Чифлик е също национално богатство, защото какво би представал един извор без курорт – нищо повече от едно блато.

Водопроводната мрежа е построена от държавни предприятия и волни дарения от собственниците на вили, хотели и къщи в района. Тя преминава през имоти – държавна собственност и захранва хотелите и вилите в курорта със питейна вода.Сега тя е узорпирана от местния феодал, който развива незаконна ВИК дейност и пуска вода на хотелите избирателно.

В строителството на хотелите, частният бизнес е инвестирал над 50 000 000 лева, създал е работни места и поминък за много хора в свързаните с хотелиерството отрасли.

Общински служители и общински съветници открито заявяват, че в КК Чифлик те нямат избиратели и въобще не ги интересуваме. Концесията на минералния извор не е общинска и те въобще нямат интерес от развитието на района.

Уважаеми г-н Министър председател,

В името на хилядите туристи и в името на хората, намерили работа в района, най-учтиво Ви молим да започнем процедура по излизането на КК Чифлик от Община Троян и обявяване на курорта за национален/държавен .

Към настоящия момент Сдружение “Курортен Комплекс Чифлика” стриктно спазва законите на страната и е сезирало всички държавни институции за решаването на проблемите.

Министър Нанков – Отговор на депутатско питане в народното събрание МОСВ

Министър Димов – МОСВ

Окръжна Прокуратура Ловеч – Преписка 3105

Областния управител на Ловеч г-н Терзиски Община Троян

 

С уважение:

Сдружение “Курортен Комплекс Чифлика”

 

Материалът Отделяне на Курортен комплекс Чифлика от община Троян е публикуван за пръв път на Ловеч 24.

One thought on “Отделяне на Курортен комплекс Чифлика от община Троян”

 1. Сдружението е една прекрасна и явно справедлива инициатива. Защо не вземате в предвид и мнението на собствениците на вилни имоти, което напълно съвпада с вашето?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.