Предизвикателства и очаквания за новата 2017 г.

Предизвикателства и очаквания за новата 2017 г.


Ръководният и експертен екип на Община Троян работи сериозно по подготовка на проекти, свързани с отпадъците. Предстои представяне на проект за компостиране и предварително третиране в ОП „Околна среда“, който ще формира размера на такса битови отпадъци за дълъг период от време напред. Общината проектира и търси финансиране за изграждане на трета клетка на депото за твърди битови отпадъци. През 2017 г. ще започне работата по други важни проекти за развитие на общината, като подготовка за цялостна подмяна на уличното осветление в града и селата.

През новата година, както и до края на управленския мандат, продължава работата по отношение на насърчаване на инвестициите в община Троян, чрез осъществяване на публично-частни партньорства в имоти – общинска собственост, изискващи значителни инвестиции в сферите:

ü Туризъм: Минерален басейн, минерална баня и курортна поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“ и Комплекс „Состра“;

ü Обслужваща сфера: Малкия пазар;

ü Инфраструткура: реконструкция на централен градски площад и паркови пространства в градинката пред киното, градинката при НГПИ „Проф. Венко Колев“, кв. 46 и парк „Къпинчо“;

ü Социални дейности: Дневен център за деца и младежи с увреждания.

През следващите две календарни години, усилията насочени към превръщане на общината в реален икономически субект ще са свързани основно със създаване и промотиране на регионален бранд „Made in Troyan”, на базата на бранда и слогана на Троян за продукти, произведени в региона на общината, с цел повишаване на потребителския интерес към тях.

Що се отнася до привличане и задържане на младите хора в общината, продължават усилията за утвърждаване на Фонда за отпускане на еднократна помощ на младите семейства от Община Троян при раждане, както и търсене на начини за увеличаване размера на помощта. През 2017 г. ще започне работа по отреждане на терен за младежко градче за млади, висококвалифицирани специалисти от общината. Търсят се възможности за финансово подпомагане на обучението на дефицитни за общината специалисти срещу трайна ангажираност за заемане на работни места. През новата календарна година предстои изготвяне на Инвентаризация на горския фонд и Лесоустройствен проект.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
„Връзки с обществеността“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.