Управленска програма

Цялата ни управленска програма можете да видите и свалите от тази връзка. Ето и някои от акцентите:

Качествено проектиране, граждански контрол и публичност още на фаза идейно проектиране за конкретния район;

Ревизия на изпълнените благоустройствени дейности и търсене на отговорност от виновните при наличие на злоупотреби и недостатъци;

Изграждане на канализация за всички квартали в града и за всички селища;

Активна дейност по управление на отпадъците. Безпощадна борба с нарушителите, изхвърлящи отпадъци извън регламентираните за това места. Стимулиране компостирането на органична маса. Използване на възможностите на „горещия“ телефон и инспекторската група на общината за предотвратяване на нарушенията и подобряване на работата. Предвиждане на стимули за частни лица, които по собствена инициатива се занимават с почистването на околната среда и компостирането;

Налагане на разбирането, че битовият отпадък не е само боклук, а и ползотворен ресурс. Досегашната политика на общината обрича гражданите всяка следваща година да плащат все по-големи налози. С новото разбиране вярваме, че тази тежест ще бъде намалена;

Изграждане на депо за строителни отпадъци. Към настоящия момент то е само на хартия. Реално няма място за изхвърляне на такъв вид отпадъци;

Актуализиране на организацията на движението в гр. Троян, за повишаване на проходимостта на градската среда и намаляване на вероятността от автопроизшествия;

Реализиране на обходното трасе на път ІІ-35 Троян – Кърнаре;

Благоустройство на входовете на гр. Троян по лъчове – север, юг и изток;

Проектиране и изграждане на велоалеи по протежение на коритото на р. Осъм, в рамките на града, както и в други райони на общината;

Извършване на качествен ремонт на улиците и тротоарите по кварталите и селата, а там където такива липсват, да се изградят. Да се осъществи контрол от страна на Общината за качеството на използваните материали и прецизността на изпълнението на фирмите изпълнителки;

Осигуряване целогодишно на проходимостта на Троянски проход;

Развиване на туристическия комплекс „Беклемето“ и налагането му като най-добрия зимен център в Северна България;

Реализиране проекта за туристически маршрут по най-дългия римски път Виа Траяна, преминаващ през Троянския проход. Той има няколко опорни станции крепости – Состра, Ад Радицес, Монтемно, Субрадицес, Виа Мата. Движейки се по него, туристите ще се запознаят с останките от тези старинни съоръжения. Регионът около Виа Траяна от Троян до Хисаря е с огромен потенциал за развитие, който чака да бъде реализиран. Един такъв проект дава огромен шанс за развитието на зимните спортове на Беклемето, където вече има изградени писти и потенциал за изграждане на нови, както и възможности за целогодишен зелен туризъм в Централен Балкан. Ценното в случая, е че това може да се случи без да е необходимо да се изграждат хотели и бази в границите на Стара планина, а да се разгръща строителство на балнео- и СПА обекти в съществуващата урбанизирана територия, чиито туристи да ползват цялото богатство от възможности за всякакъв вид туризъм в целия регион;

Изграждане на детски и спортни площадки по кварталите и селата на територията на общината и организиране на ефективен контрол по тяхното стопанисване и поддръжка;

Организиране на видеонаблюдение на всички „горещи“ точки на територията на града и селата (ЦГЧ, обособените зони за масов отдих и развлечение, спортни съоръжения, детски и учебни заведения), както и изграждане на „горещ“ телефон за сигнали за нарушения;

Увеличаване на броя на паркоместата в централната част на града;

Довършване корекцията на р. Осъм и благоустрояването на крайбрежните територии в паркова зона и зона за разполагане на културни експозиции;

Ефективно подпомагане на бизнеса, посредством подобряването на довеждащата инфраструктура и увеличаване на възможностите за комуникация;

Изграждане на многофункционален център със спортна зала за спортни и културни дейности до стадион „Чавдар“;

Изграждане на паркинг пред стадион „Чавдар“, ремонт на лекоатлетическата писта на стадиона, с поставяне на поне 3 писти от тартанова настилка, както и осигуряване на осветление;

Изграждане на спортни площадки за масов спорт и отдих в кварталите „Младост“, „Велчевско“, „Буковец“, „Лъгът“, „Василевско“ и „Кнежки лъг“ и селата в общината;

Продължаване на процедурата по превръщане на парк „Капинчо“ в привлекателно място за отдих и обновление на сградата на бившата резиденция;

Реално подпомагане на младите семейства, провеждане на подходяща политика за задържането на младото поколение в общината. Разработена е отделна програма за решаване на проблемите на младежта. Провеждане на комплекс от мероприятия, осмислящи свободното време на младите хора, съвместно с ръководствата на читалищата, училищата, ОПЦ, спортните и културни клубове и неправителствените организации;

Решително подобряване на управлението на общинските дружества. Задълбочен анализ за ефективното им функциониране, подобряване на техния мениджмънт и увеличаване на приноса им към развитието на общината. Трябва да се предвиди механизъм за контрол върху действията на кмета, контестационна процедура за управителите пред Общинския съвет, решение при спор между тях или други, която да не оставя извън правомощията на принципала, нито действията на управителя, нито на кмета, нито споровете между тях;

Подпомагане фондонабирането за нуждите на молитвените храмове в общината;

Използване на пустеещата сграда в двора на ДКЦ за изграждане на Дневен център за деца с увреждания;

Разработване на концептуална политика за стопанисването и експлоатацията на общинските гори и земи. Създаване на сливови насаждения и използването им;

Повишаване активността на Община Троян във временните програми за социални дейности;

Постигане на устойчив ефект от програмите по заетост, добиване на квалификация и преквалификация за постигане на трайна заетост на отделни целевите групи – младежи до 29 години и хората в предпенсионна възраст;

Приемане на справедливи и обективни способи за предоставяне на социални услуги в община Троян. Определяне на ясни правила и регламенти при предоставянето им на целевите групи, без прилагане на избирателен партиен или етническа подход;

Активна политика от страна на Общината за подобряване на здравеопазването в община Троян. Оказване на всестранна помощ за привличане на нови медицински кадри, поддържане на стипендианти по медицина, както и финансово подпомагане получаването на специалност, срещу задължението за практикуване за определен период от време в троянската болница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.