УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, по повод искане с вх. № РД-1333/ 20.04.2016 г. за обект: НУ „Св. св. Кирил и Методий” град Троян, община Троян.

В двора на училището, пред основната сграда на ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 13, град Троян – имот с идентификатор 73198.504.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, се намира декоративно дърво от вид иброй, както следва:

 

– Липа (Tilia tomentosa) – 1 брой

Общо: 1 брой

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

–  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Информационния центъра за обслужване на граждани, в сградата на Oбщина Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящето уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Троян, на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 19 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.