Уведомление до г-жа Йоанна Стоянова и г-н Светослав …

 

ДО

Г-ЖА ЙОАННА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
ул.“Балатон“ №1, и
Т Р О Я Н

 

Г-Н СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
ул.“Цар Самуил“ №137, вх.Б, ет.2, ап.25
П Л Е В Е Н

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ

 

На 08.11.2017 год., е извършена проверка на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 15703.59.74, с площ от 141 кв.м., по кадастралната карта на с.Голяма Желязна, община Троян, с начин на трайно ползване на имота „За селскостопански, горски ведомствен път“.

При извършената на място проверка, се констатира следното:

В средната част на имота е поставена врата с метална конструкция, заключена с катинар, като по този начин е възпрепятствано ползването на общинския път по предназначение. Възпрепятстван е достъпа и до поземлен имот с идентификатор 15703.59.136 с площ от 4851 кв.м., по кадастралната карта на с.Голяма Желязна, община Троян, който имот е със статут на гора и е държавна собственост.

С писмо изх.№В-РД-13/ 09.09.2015 год. Общинска администрация – Троян се обръща към собствениците на поземлен имот с идентификатор 15703.59.136 по кадастралната карта на с.Голяма Желязна – Светослав Руменов Стоянов и Йоанна Руменова Стоянова, в едномесечен срок от получаване на писмото доброволно да премахнат поставената врата с метална конструкция, преграждаща общинския път, но към момента това не е направено.

Това налага, незаконно поставената врата да бъде незабавно премахната.

В тази връзка е необходимо, в седемдневен срок от получаване на настоящето писмо, металната врата да бъде демонтирана и пътя освободен.

В случай, че в указания срок не сторите това, считайте настоящото за уведомление за начало на производство по реда на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за  изземване на частта от имота по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на Районно управление – МВР, гр.Троян.

Настоящето уведомление да се връчи на Светослав Руменов Стоянов и Йоанна Руменова Стоянова, да се постави на информационното табло на община Троян, на частта от завладения поземлен имот, и на интернет страницата на община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.