Важно от РСПБЗН-Троян относно завишената опастност …

РАЙОННА СЛУЖБА

“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”–ТРОЯН

С настъпилото застудяване на времето, в домакинствата започнат да използват различни по вид отоплителни и нагревателни уреди. Значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагреватилн уреди или техническа неизправност.

За да намалим риска е необходима  сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро-обезопасеността на нашия дом.

За да предотвратите пожар в дома си – не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация:

Ако използвате печка с твърдо гориво или камина

Тя трябва да бъде инсталирана на 50 см около нея да няма горими материали.

Преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комините.

Да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печки с твърдо гориво.

Абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради.

Ако използвате електрически отоплителни уреди

Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището.

Уредът трябва да стои на не по-малко от 50 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да  се запалят.

Не се допуска подсилване на предпазителите или използване на нестандартни такива в ел.таблата.

Ако използвате пропан-бутан за отопление

За да не възникне експлозия, бутилката с газ  трябва да не бъде поставяна  в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Важното е редуцир-вентила да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални – от синтетичен каучук. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт за газови уреди и особено – на газови бутилки.

Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса.
Пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско  по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението).  Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под  нивото на терена (сутерени,  избени помещения и подземни гаражи).

При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.