Заповед № 1377/ 30.10.2017 г. на Кмета на Община Троян

З А П О В Е Д

№ 1377/ 30.10.2017 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 63, ал.2  от  Закона за местните данъци и такси и чл. 15 и във връзка с чл. 20, ал.1, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

 

О П Р Е Д Е Л Я М:


І. В границите на урбанизираните територии на населените места с транспортен достъп на територията на община Троян се извършват всички услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси – събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

ІІ. за имотите, попадащи в границите на следните райони на населените места на община Троян през 2018 г. да не се извършва услугата „събиране и извозване на битови отпадъци”:

1.в гр. Троян – 73198: мах.„Кратунковци” – 01002; мах.„Шамовци” – 70113; мах.„Гергевци” – 00998; мах.„Самичковци” – 01198; мах.„Хитровска” – 40021; мах.„Рибна” – 01025; ул.”Димовска” – 40097.

2.в с.Балабанско – 02302: мах. „Мутевска” – 37424.

3.в с.Балканец – 02448 : мах. „Жална” – 00103; мах. „Караниколите” – 00093.

4.в с.Бели Осъм – 03486: мах. „Бошняшка” – 00028; мах. „Гунешка” – 00045; мах. „Доновска” – 15727; мах. „Калчевска” – 00117; мах. „Пъдешка” – 00148; мах.„Серешка” – 00182; мах. „Ралинска” – 00151; ул. „Козя стена” – 00240.

5.в с.Белиш – 03558: мах. „Минковска” – 00028.

6.в с.Врабево – 12108: мах. „Маргатина“ – 00415.

7.в с.Голяма Желязна – 15703: ул. „Август 1926” – 00103 всички имоти след № 35; мах. „Испирско” – 00151; мах. „Лъките” – 00179 всички имоти след № 7; мах. „Топля” – 56174 четни  от№№ 12, 18, 48, 52 и 60 нечетни №№ 45, 51, 55, 63 и 65 ; мах. „Чакалско” – 68357; мах. „Чербин” – 68446 четни от № 22 до № 38 нечетни от № 31до № 41;  мах. „Сойчанско” – 00309; мах. „Разсадищата”– 49088; ул. „Желязвенска комуна”– 00031 четни №№ от 28 до 44 и нечетни №№ 19 до 21; мах.“Башов рът“- 68669 № 20 и от №52 до №124, „Чолдарско“ – 68655 четни №№2, 6, 8, 10, 16, 18, 32, 34, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 84, 86, 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118 и 120. нечетни №№1, 3, 7, 17, 19, 23, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 99, 101, 103, 105, 107, 113, 115 и 119.

8.в с.Гумощник – 18109: ул. „Чакърска” – 68360 – №51, №85, №87, №108, №112; ул. „Лъкарево” – 00028 № 1, № 2 и  № 3; ул. „Клиновци”  – 00014.

9.в с.Калейца – 35290: ул.”Терзийска“ – 56318 от № 9 до № 21 включително.

10.в с.Орешак – 53 707: мах. „Радоевското” ( мах. „Хасъмското”) – 00182; мах. „Коевски ливадки” ( мах. „Коевци” и „Ливадките” ) – 30990.

11. в с.Патрешко – 55587: мах. „Златешка” – 22424, мах. „Мачковска“.

12. в с.Терзийско – 72309: ул. „Хр.Ботев”  – 62685 от № 27 до № 43 и от № 44 до № 52, ул.”Цвятко Цветковски” – 66500.

13. в с.Черни Осъм – 80981: мах. „Иваншница” – 00031; мах. „Глушка” – 00103; мах. „Бъзево ” – 00117; мах. „Лешко присое” – 00093; мах. „Усойна” – 58671; мах. „Кошутина” – 00062; мах. „Тумбевото” и мах. „Нешковци”, мах. „Горначево” – 00031, имоти в мах.“Стойновско“ – 00045 с административни адреси № 12А и №№ след 50А.

14. в с.Чифлик – 81476: мах. „Троанска” – 56798.

15.Всички незастроени имоти в урбанизираните територии на всички населени места в община Троян.

16.Всички имоти извън границите на урбанизираните територии на всички населени места на територията на община Троян.

 

ІІІ.Честота на събиране и извозване на битови отпадъци за 2018 година, както следва:

1. За гр.Троян:

1.1. Съд кофа тип „Мева”110л  и пластмасова кофа 120 л и 240 л – за първа зона – през ден, за втора и трета зона – един път седмично, за четвърта зона – два пъти месечно;

1.2. Съд контейнер тип „Бобър”, тип „Ракла“ 1100 л – за първа зона – през ден, за втора зона – два пъти седмично, за трета  зона – един път седмично и за четвърта зона – два пъти месечно;

1.3. Съд контейнер тип „КТО – 4  куб.м.” – веднъж седмично;

1.4. Кошчета за улични отпадъци  85 л в гр.Троян – два пъти дневно;

1.5.Съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци (треви и листа) – пролет, лято и есен – два пъти седмично; съдове за пепел – през отоплителния сезон – един път седмично.

2. За селата на територията на община Троян за всички видове съдове – два пъти месечно.

 

ІV.Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:

1. Ръчно и машинно почистване на улици, паркови алеи и площади и други обществени места в града – ежедневно.

2. Ръчно събиране на отпадъци от озеленените общински площи – за гр.Троян ежедневно.

3. Миене на улици, площади и паркови алеи в периода от  01 април до 30 септември  включително, както следва:

3.1. Централен площад – 1 път годишно;

3.2. ул. „Ген.Карцов”, ул.„В.Левски”, „Хр.Ботев” – 5 пъти годишно;

3.3.Всички останали улици в града от първа и втора зона и трета зона – 1 път годишно;

 

Препис от настоящата ми заповед да се предостави на отдел „Местни приходи”, общинско предприятие „Комунални услуги – Троян”, на кметовете и  кметски наместници на съответните населени места за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорните заместник-кметове на община Троян.

 

Настоящата заповед да се оповести публично!

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

/п/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.